Sunday, 28 March 2021

Άρθρο του Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών και Προέδρου της Enterprise Greece, κ. Ιωάννη Σμυρλή, στο Βήμα της Κυριακής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Άρθρο του Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών και Προέδρου της Enterprise Greece, κ. Ιωάννη Σμυρλή, στο Βήμα της Κυριακής

ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ Η ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Με την εμφάνιση της πανδημίας COVID-19, της μεγαλύτερης υγειονομικής κρίσης των τελευταίων 100 ετών, η Κυβέρνηση έθεσε σε προτεραιότητα την προστασία της δημόσιας υγείας.


Ταυτόχρονα όμως και μεταχείςρυθμούςυλοποιεί σημαντικές δέσμες οικονομικών παρεμβάσεων με στόχοτη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων που επλήγησαν οικονομικά από την αναγκαία εφαρμογή των περιορισπκών μέτρων πουτέθηκανσε ισχύ.

Παράλληλα η Κυβέρνηση συνεχίζει μεθοδικά το νομοθετικό της έργο προχωρώντας σε σημαντικές διαβρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα βοηθήσουν περισσότερο την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων. Η διεθνώς αναγνωρισμένη επιτυχής αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης από τη χώρα μας σε σύγκριση με πάρα πολλές άλλες χώρες, δημιούργησε τόσο σε υφιστάμενους όσο και δυνητικούς επενδυτές, υψηλό αίσθημα εμπιστοσύνης για την Ελλάδα. Ουσιαστικό ρόλο στην προσπάθεια για την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, διαδραματίζει και η Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε Enterprise Greece, η οποία ως βασικό εργαλείο άσκησης οικονομικής διπλωματίας τουΥΠΕΞ αλλά και ως αναπόσπαστο μέρος του δικτύου του, συνεργάζεται αποτελεσματικά με τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ΟΕΥ και τις ελληνικές Πρεσβείες στο εξωτερικό για την προώθηση των οικονομικών στόχων της χώρας μας.

Συγκεκριμένα, το 2020, η Enterprise Greece κατήρτισε 70 νέες επενδυτικές προτάσεις για ενδιαφερόμενους ξένους επενδυτές υποστήριξε 47 επενδυτικά σχέδια που αναμένεταιναδημιουργήσουν τουλάχιστον6.000νέεςθέσεις εργασίαςκαισυνέδραμεσε εμβληματικές συμφωνίες όπως η Επιστολή Πρόθεσης Συνεργασίας μετηNext e GOMobile SE καιτο Μνημόνιο Συνεργασίας με τη Volkswagen για την υλοποίησητου Smartand Sustainable Island. 

Επίσης, η Enterprise Greece, αξιολόγησε 14 νέα έργα στρατηγικών επενδύσεων συνολικού προϋπολογισμού 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα δημιουργήσουν 2.057 νέες θέσεις εργασίας, ένα αποτέλεσμα που υπερβαίνει το άθροισμα των στρατηγικών επενδύσεων των ετών 2015-2019.

Επιπλέον, τα μέτρα στήριξης της ελληνικής κυβέρνησης, ενίσχυσαν τις εγχώριες υφιστάμενες επιχειρήσεις κα ιαπέδειξαν ότι η χώρα διαθέτει γρήγορα αντανακλαστικά στη διατήρηση ενός ευνοϊκού και φιλικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Οι ελληνικές εξαγωγές, με εξαίρεση τα πετρελαιοειδή, παρουσίασαν μικρή αύξηση. Η σταθερότητα αυτή εν μέσω της πανδημίας, είναι πολύ θετική δεδομένου του δυσμενούς διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος καθώς και των περιορισμών δυσχερειών σπς μετακινήσεις και μεταφορές.

Επιπροσθέτως αποδεικνύεται ξεκάθαρα ότι η χώρα μας έχει χτίσει μια δυνατή βάση στο πεδίο των ελληνικών εξαγωγών τα τελευταία χρόνια.

σε αυτή την πραγματικά αξιοσημείωτη προσπάθεια, οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις είχαν σύμμαχο τους και την Enterprise Greece, η οποία αντέδρασε αμέσως παρά τις ακυρώσεις εκθέσεων και των αναβολών άλλων δράσεων. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία επιτάχυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δράσεων και των εργαλείων της, αντικατέστησε τις παραδοσιακές της δραστηριότητες από ψηφιακές εκθέσεις και διαδικτυακές εκδηλώσεις, στήριξε την εκπαίδευση των επιχειρήσεων με νέα ψηφιακά εργαλεία, ενώ δρομολόγησε συνεργασίες με κορυφαίες ηλεκτρονικές πλατφόρμες διεθνούς εμπορίου, όπως την eBay.

Τέλος, αξίζει να υπογραμμισθεί ότι το 2020, η Enterprise Greece προχώρησε και σε βαθιές οργανωτικές τομές προκειμένου να ανταποκριθεί ακόμη πιο αποτελεσματικά στην προσπάθεια της χώρας μας για προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων, καθώς κα ιστις ανάγκες των εξαγωγικών επιχειρήσεων, όπως αυτές θα διαμορφωθούν στη μετά COVTD-19 εποχή.

ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ

Βήμα της Κυριακής.PNG

LOGIN