Monday, 13 May 2024

Άρθρο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνου Γιαννόπουλου, στα Νέα Σαββατοκύριακο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Άρθρο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνου Γιαννόπουλου, στα Νέα Σαββατοκύριακο

Εστιάζοντας στο ανθρώπινο δυναμικό της Ελλάδας:
προοπτικές και προκλήσεις

Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος, Enterprise Greece

Στο συνεχώς εξελισσόμενο τοπίο της παγκόσμιας οικονομίας, ένας παράγοντας παραμένει σταθερός: το ανθρώπινο δυναμικό ως αιχμή του δόρατος για την επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προέλαση της καινοτομίας. Καθώς η Ελλάδα χαράζει πορεία προς μια πιο ανταγωνιστική και βιώσιμη οικονομία, τα φώτα της δημοσιότητας στρέφονται στο πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο της χώρας - το υψηλής εξειδίκευσης ανθρώπινο δυναμικό της.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η ελληνική κυβέρνηση σημείωσε αξιοσημείωτη πρόοδο, προσθέτοντας 300.000 νέες θέσεις εργασίας –απόδειξη της αξίας της επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Οι Έλληνες εργαζόμενοι επέδειξαν θαυμαστή ευελιξία κατά τη διάρκεια της δεκαετούς κρίσης, και προσαρμοστικότητα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον. Η αλληλεγγύη, ένα βασικό χαρακτηριστικό που αναδύθηκε λόγω της κρίσης, αφού ήταν ζωτικής σημασίας για την επιβίωση των εταιρειών τους, αποτελεί πλέον άλλο ένα βασικό χαρακτηριστικό των Ελλήνων εργαζομένων.

Παρά τις τρομερές προκλήσεις που αντιμετωπίζει, η χώρα μας μπορεί να υπερηφανεύεται για το μεγάλο ποσοστό καταρτισμένων εργαζομένων, το οποίο αντικατοπτρίζει την αξία που αποδίδει ο λαός μας στην εκπαίδευση και τη συνεχή μάθηση. Ωστόσο, αυτό το αξιέπαινο επίτευγμα έρχεται σε αντιδιαστολή με μια απογοητευτική πραγματικότητα: η Ελλάδα κατατάσσεται κάτω από το 20%, όσον αφορά την αποτελεσματική αντιστοίχιση αυτών των δεξιοτήτων με τις ανάγκες της αγορά εργασίας (CEDEFOP).

Υπάρχουν πέντε παράγοντες που καθιστούν το εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό συνώνυμο των ταλέντων παγκόσμιας κλάσης:

1. Εκπαιδευτική Αριστεία: Το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας φημίζεται για την προτίμηση του σε εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τις επιστήμες των οικονομικών, της Φυσικοχημείας και των μαθηματικών. Παρά τις συχνά αντικρουόμενες απόψεις που διαβάζουμε κατά καιρούς, η ελληνική εκπαίδευση προωθεί κουλτούρα καινοτομίας η οποία είναι απαραίτητη για την πλοήγηση στην οικονομία της γνώσης.

2. Πολυγλωσσικότητα και πολιτιστική ευελιξία: Το δυναμικό μας διαπρέπει σε γλωσσικές δεξιότητες και πολιτιστική προσαρμοστικότητα, επιτρέποντας την απρόσκοπτη απασχόλησή του και αποτελεσματική επικοινωνία με διεθνείς πελάτες.

3. Καινοτομία στο DNA: Οι Έλληνες επαγγελματίες διαθέτουν καινοτόμο πνεύμα, όπως αποδεικνύεται άλλωστε και από τις σημαντικές κατατάξεις της Ελλάδας στους παγκόσμιους δείκτες καινοτομίας και έρευνας. Λειτουργούν ως καταλύτες και υλοποιούν λύσεις αιχμής στις επιχειρήσεις στις οποίες απασχολούνται.

4. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: Η στρατηγική εστίαση και διαφοροποίησης του οικονομικού μοντέλου της χώρας σε τομείς όπως οι ΤΠΕ, η μηχανική και οι επιστήμες επιτρέπει στους εργαζόμενους την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στο σημερινό, τάχιστα μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

5. Δέσμευση στην ποιότητα : Οι Έλληνες εργαζόμενοι δεν έχουν μόνο υψηλά προσόντα αλλά διακρίνονται και για το πάθος και την αφοσίωσή τους στην επίτευξη υψηλών προτύπων.

Είναι ευρέως γνωστό ότι οι χώρες ανταγωνίζονται προκειμένου να αναπτύξουν ή να προσελκύσουν τα ταλέντα που δημιουργούν προστιθέμενη αξία στις εγχώριες και ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των συνόρων τους, αναζητώντας και σχεδιάζοντας τις πλέον κατάλληλες οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές. Σύμφωνα με τον Διεθνή Δείκτη Ανταγωνιστικότητας Ταλέντων, που δημοσιεύεται ετησίως από το IMD, η χώρα μας πρέπει να εστιάσει περισσότερο στην ενσωμάτωση μεταναστών και γυναικών, στην βελτίωση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος, στην ορθή λειτουργία της αγοράς εργασίας, και σε πρακτικές που ακολουθούνται σε επίπεδο ανώτερων στελεχών.

Προς αυτή την κατεύθυνση, ως Enterprise Greece, έχουμε θέσει την Εκπαίδευση & Ενδυνάμωση των στελεχών των ελληνικών επιχειρήσεων ως μία εκ των βασικών μας δράσεων διοργανώνοντας εκπαιδευτικά προγράμματα για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να αλλάξουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο, σεμινάρια για αξιοποίηση διαθέσιμων χρηματοοικονομικών εργαλείων και για ειδικά θέματα όπως εργατική νομοθεσία, φορολογικά, νέα ψηφιακά εργαλεία κ.λπ., ενώ παράλληλη έχουμε προχωρήσει σε αναβάθμιση των συμβουλευτικών μας υπηρεσιών.

Καθώς κοιτάζουμε προς το μέλλον, είναι σαφές ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο της Ελλάδας θα συνεχίσει να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της οικονομικής πορείας της χώρας μας. Δίνοντας προτεραιότητα σε επενδύσεις στην εκπαίδευση, στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και στην διαβούλευση επιχειρήσεων και πανεπιστημίων, μπορούμε να στοχεύσουμε στην μια Ελλάδα φάρο καινοτομίας και αριστείας.

ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ

11-05-2024 Άρθρο του Μαρίνου Γιαννόπουλου στα Νέα Σαββατοκύριακο.pdf

LOGIN