Monday, 25 September 2023

Άρθρο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Enterprise Greece, κ. Μαρίνου Γιαννόπουλου, στο Βήμα της Κυριακής και vima.gr, σε ειδική έκδοση για την ελληνική οικονομία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Άρθρο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Enterprise Greece, κ. Μαρίνου Γιαννόπουλου, στο Βήμα της Κυριακής και vima.gr, σε ειδική έκδοση για την ελληνική οικονομία

Νέο μοντέλο ανάπτυξης: ο ρόλος της Enterprise Greece

Μαρίνος Γιαννόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος, Enterprise Greece

Αύξηση των επενδυτικών ροών και των εξαγωγών, επένδυση στην ψηφιακή διακυβέρνηση και την πράσινη οικονομία, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στον τουρισμό και τολμηρές μεταρρυθμίσεις σε κρίσιμους τομείς όπως είναι η παιδεία, η εργασία και η ασφάλιση, συνθέτουν το νέο μοντέλο ανάπτυξης που ακολουθεί πλέον η Ελλάδα. Ένα μοντέλο με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με όσα εφαρμόζονταν, τις προηγούμενες δεκαετίες, σε παραγωγικά πρότυπα και αύξηση της ανταγωνιστικότητας και το οποίο δίνει έμφαση στην εξωστρέφεια και την αξιοποίηση στο έπακρο των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας.

Οι βάσεις για το νέο αυτό μοντέλο ανάπτυξης τέθηκαν από την κυβέρνηση στην αρχή της προηγούμενης θητείας της με στόχο τη δημιουργία ενός οικονομικού περιβάλλοντος, το οποίο θα ευνοεί την ανάπτυξη της εγχώριας επιχειρηματικότητας και την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων.
Μόλις πρόσφατα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Βουλή, αναφέρθηκε στους βασικούς πυλώνες της οικονομικής ανάπτυξης και συγκεκριμένα στην ψηφιακή, στην πράσινη και στην ανταγωνιστική Ελλάδα, σημειώνοντας πως αποτελούν βασικό κομμάτι της στρατηγικής της κυβέρνησης για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και την προώθηση της κοινωνικής ισότητας και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Πρόκειται για ένα οικονομικό μοντέλο προσαρμοσμένο στις σύγχρονες απαιτήσεις, αλλά και ανάγκες της χώρας με βασικά χαρακτηριστικά την:
• ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας έως το τέλος του έτους, την πρόωρη αποπληρωμή των διμερών δανείων του πρώτου μνημονίου, τα λογικά πρωτογενή πλεονάσματα, τη μείωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ, τα οποία θα ενισχύσουν περαιτέρω την εικόνα της Ελλάδας ως αξιόπιστου επενδυτικού προορισμού

• ανάπτυξη τουριστικών περιοχών με αφετηρία την βιωσιμότητα και τον πολιτισμό.
• επένδυση στην έρευνα, την ανάπτυξη, την καινοτομία και την εκπαίδευση, με στόχο τη δημιουργία εργατικού δυναμικού υψηλού επιπέδου.
• ενίσχυση της Πράσινης Οικονομίας με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη διαχείριση των φυσικών πόρων και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
• στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης, η οποία θα συμβάλλει στη μείωση της ανεργίας σε αγροτικές περιοχές και στην ενίσχυση των τοπικών προϊόντων.
• παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας

 Στο νέο μοντέλο ανάπτυξης της χώρας εντάσσεται και υπηρετεί και η οικονομική διπλωματία, μια μεταρρύθμιση που στόχο έχει την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την ενδυνάμωση του brand name της χώρας. Έτσι, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών, η Enterprise Greece σε συνεργασία με το μεγάλο δίκτυο των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στις Πρεσβείες µας στο εξωτερικό, κατάρτησαν και υλοποιούν ένα στρατηγικό επιχειρησιακό σχέδιο που ακολουθεί το νέο οικονομικό μοντέλο και θέτει συγκεκριμένους στόχους ανά γεωγραφική περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις και τις θέσεις της χώρας.

Οι εξαιρετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας

Τα αποτελέσματα αυτής της στρατηγικής επιλογής έχουν ήδη αρχίσει να αποδίδουν καρπούς όπως καταδεικνύεται από τα ρεκόρ αύξησης των εξαγωγών και των ξένων επενδύσεων, αλλά και τη θεαματική βελτίωση της εικόνας της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού. Κάτι που άλλωστε πιστοποιείται και από πρόσφατη μελέτη της E.Y., η οποία κατατάσσει τη χώρα μας μεταξύ των 10 κορυφαίων επενδυτικών προορισμών στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι άμεσες ξένες επενδύσεις άγγιξαν το 2022 τα 7,2 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 34,95% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αντιστοίχως, οι ελληνικές εξαγωγές, με συνολικό ποσό 54,68 δισ. ευρώ το 2022, εμφάνισαν αύξηση 36,7% συγκρινόμενα με τα 40 δις ευρώ το 2021.

Και η προσπάθεια συνεχίζεται, καθώς από την κυβέρνηση, τίθενται ιδιαίτερα φιλόδοξοι δημοσιονομικοί στόχοι, με παράλληλη δέσμευση για πρόωρη αποπληρωμή διμερών δανείων και μείωση του δημόσιου χρέους κάτω από το 140% του ΑΕΠ έως το 2027. Η επίτευξη των στόχων αυτών, θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη των επενδυτών, την οποία έχουν ήδη επιλέξει για να δραστηριοποιηθούν εταιρείες παγκόσμιας εμβέλειας, όπως η Microsoft, η Cisco, η Digital Realty, η Pfizer, επιλέγοντάς τη για επενδύσεις. Η Ελλάδα εστιάζει στην εξωστρέφεια, γίνεται τεχνολογικό hub και μετατρέπεται σε ένα σταθερό και ελκυστικό προορισμό για διεθνείς, παραγωγικές και υψηλού επιπέδου επενδύσεις.

Enterprise Greece

Η Enterprise Greece, είναι ο εθνικός φορέας προσέλκυσης επενδύσεων και προώθησης εξαγωγών και η συνεισφορά του στη συνολική προσπάθεια εφαρμογής του νέου αυτού μοντέλου ανάπτυξης, ήταν σημαντική. Με σειρά στοχευμένων δράσεων και εργαλείων, υλοποιούμε ένα στρατηγικό σχέδιο στήριξης της ελληνικής επιχειρηματικότητας και της προώθησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας μας.

 Το 2022 η Enterprise Greece αξιολόγησε 10 έργα στρατηγικών επενδύσεων συνολικού προϋπολογισμού € 2.307.381.550, τα οποία θα δημιουργήσουν περίπου 1.480 θέσεις εργασίας, διοργάνωσε 8 επιχειρηματικές αποστολές και 39 εκθέσεις με φυσική ή υβριδική παρουσία, υπέγραψε 2 Μνημόνια Κατανόησης με ομόλογους φορείς και θεσμικούς εταίρους εντός Ελλάδας και 5 εκτός χώρας, ενώ σχεδίασε και υλοποίησε 24 προωθητικές δράσεις εντός και 111 εκτός Ελλάδος.

Στο πλαίσιο του νέου μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, η Enterprise Greece παρέχει υπηρεσίες και σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις με σκοπό την :
• Ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας και ακόμη μεγαλύτερη υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων που επιθυμούν να επεκτείνουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα κατακτώντας μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς ή και να εισέλθουν σε νέες αγορές- στόχους.
• Προσέλκυση επενδύσεων προσφέροντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υποστήριξης σε επενδυτές.
• Ανάπτυξη του επιχειρηματικού οικοσυστήματος στην Ελλάδα προσελκύοντας τους καταλλήλους εταίρους και συνεργάτες και υποστηρίζοντας τον μετασχηματισμό του επιχειρηματικού μοντέλου των επιχειρήσεων μέσω της εκπαίδευσης σε θέματα καινοτομίας, εκσυγχρονισμού κ.λπ.

Το όραμα της Enterprise Greece είναι να λειτουργήσει η Εταιρεία ως επιταχυντής προς την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, προσελκύοντας επενδυτικά κεφάλαια, προωθώντας τις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών και λειτουργώντας με σεβασμό στο πολιτιστικό μας κεφάλαιο, το φυσικό μας περιβάλλον και τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, ως αξιόπιστος συνεργάτης επενδυτών και εξαγωγέων.

Πηγή: vima.gr

LOGIN