Ανακοίνωση Παράτασης Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων για απόσπαση - μετάταξη προσωπικού από το Δημόσιο και Φορείς του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα με σκοπό τη Στελέχωση της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. – Enterprise Greece

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Tuesday, 6 December 2016

Ανακοίνωση Παράτασης Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων για απόσπαση - μετάταξη προσωπικού από το Δημόσιο και Φορείς του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα με σκοπό τη Στελέχωση της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. – Enterprise Greece

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. πρωτ. 12953/14-11-2016 Ανακοίνωσης - Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. – «Enterprise Greece» για αποσπάσεις/μετατάξεις προσωπικού από το Δημόσιο και Φορείς του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, ανακοινώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και την 16η Δεκεμβρίου 2016.

Για την Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων πατήστε εδώ

Ο Οργανισμός μας
Προφίλ του Οργανισμού
Διοικητικό Συμβούλιο
Δίκτυο Συνεργατών
Επικοινωνία

LOGIN