Friday, 18 March 2016

ΕΠΑνΕΚ ΕΣΠΑ 2014 -2020

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΠΑνΕΚ ΕΣΠΑ 2014 -2020

Στο πλαίσιο της εθνικής & των περιφερειακών Στρατηγικών Έρευνας και Καινοτομίας για την έξυπνη εξειδίκευση, τα τέσσερα νέα προγράμματα που προκηρύχθηκαν εξειδικεύουν το αναπτυξιακό όραμα του ΕΣΠΑ για την ελληνική οικονομία.  To ΕΣΠΑ 2014-2020 κινείται στους άξονες που θέτει η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» και καλείται να αντιμετωπίσει διαρθρωτικές αδυναμίες της χώρας που συνετέλεσαν στην εμφάνιση της οικονομικής κρίσης & των προβλημάτων, οικονομικών και κοινωνικών, που αυτή δημιούργησε. Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής, τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ έχουν στόχο να προάγουν μια ανάπτυξη έξυπνη, με αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία, χωρίς αποκλεισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων εργασίας και στη μείωση της φτώχειας.
 
Τα νέα προγράμματα για επιχειρήσεις & ιδιώτες είναι:
 
• "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές": Στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων & υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στη μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών.

• "Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους & την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών": Στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών & μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για εκσυγχρονισμό της υποδομής και λειτουργίας τους, ποιοτική αναβάθμιση και εμπλουτισμό τους, αναβάθμιση και πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών με στόχο τη βελτίωση της θέση τους στην εσωτερική & διεθνή τουριστική αγορά.

• "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης": Στοχεύει στην ενεργό κοινωνική ενσωμάτωση & την ανάπτυξη ικανοτήτων ανθρωπίνου δυναμικού υποστηρίζοντας πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργους και αυτοαπασχολούμενους για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.

• "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα": Αφορά στην ίδρυση νέων μικρών & πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς σχέση μισθωτής εργασίας. Στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών & μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση στα καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και την ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων απασχόλησης.


 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα νέα προγράμματα, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp
 
 
 

LOGIN