ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | Τόκυο – ΙΑΠΩΝΙΑ & Σεούλ- ΚΟΡΕΑ, 26 Νοεμβρίου έως 3 Δεκεμβρίου 2016

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Wednesday, 3 August 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | Τόκυο – ΙΑΠΩΝΙΑ & Σεούλ- ΚΟΡΕΑ, 26 Νοεμβρίου έως 3 Δεκεμβρίου 2016

Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. - Enterprise Greece προγραμματίζει τη διοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής στην Ιαπωνία και τη Δημοκρατία της Κορέας, του κλάδου Τροφίμων από τις 26 Νοεμβρίου έως τις 3 Δεκεμβρίου 2016.  Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην επιχειρηματική αποστολή, θα πρέπει να συμπληρώσετε το συνημμένο έντυπο εγγραφής (Registration Form) και να το αποστείλετε μαζί με σύντομο προφίλ της εταιρείας σας στα αγγλικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  a.triposkoufi@enterprisegreece.gov.gr  το αργότερο έως τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε την πρόσκληση συμμετοχής.

Ο Οργανισμός μας
Προφίλ του Οργανισμού
Διοικητικό Συμβούλιο
Δίκτυο Συνεργατών
Επικοινωνία

LOGIN