Friday, 5 November 2021

Άρθρο του Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών και προέδρου της Enterprise Greece,κ. Ιωάννη Σμυρλή, στην εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ"

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Άρθρο του Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών και προέδρου της Enterprise Greece,κ. Ιωάννη Σμυρλή, στην εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ"

Δημοσιεύθηκε σήμερα (5/11/2021) στην εφημερίδα ‘ΤΑ ΝΕΑ’ άρθρο του Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών και Προέδρου της Enterprise Greece, Ιωάννη Σμυρλή, με τίτλο: «Οι ‘Πράσινες Λωρίδες’ στα Δυτικά Βαλκάνια». Ακολουθεί το δημοσιευμένο άρθρο.


Η περίοδος της οικονομικής κρίσης σε συνδυασμό με την πανδημία COVID-19 δημιούργησε νέα δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η χώρα μας, χάρη στις προσεκτικά σχεδιασμένες πρωτοβουλίες της σημερινής κυβέρνησης, επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, θέτοντας ταυτόχρονα σημαντικά θεμέλια για την επόμενη μέρα. Η ουσιαστική μεταρρύθμιση που συντελέστηκε στο υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο έχει πλέον υπό την εποπτεία του το σύνολο των φορέων και των οργανικών μονάδων (Enterprise Greece, Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων, δίκτυο Πρεσβειών και Γραφείων ΟΕΥ) που φέρουν την ευθύνη της οικονομικής εξωστρέφειας, πέτυχε αφενός να ενισχύσει με νέα, αποτελεσματικά εργαλεία τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις και αφετέρου να τοποθετήσει τη χώρα μας ως έναν δυναμικό και αξιόπιστο επενδυτικό προορισμό στον παγκόσμιο χάρτη.

Συγκεκριμένα, στον χώρο των επενδύσεων πετύχαμε να προσελκύσουμε επενδύσεις σε δυναμικά εξελισσόμενους τομείς, όπως οι ΑΠΕ, οι Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, οι εφοδιαστικές αλυσίδες. Εξαιρετικά θετικά είναι τα αποτελέσματα και στο νευραλγικό πεδίο των στρατηγικών επενδύσεων.

Ήδη από τον Ιούλιο του 2019 έχουν εγκριθεί από την κυβέρνησή μας στρατηγικές επενδύσεις συνολικής αξίας 4,8 δισ. ευρώ, όχι μόνο στην πρωτεύουσα αλλά σε ολόκληρη τη χώρα. Ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη υλοποιούνται ήδη επενδυτικά σχέδια από δύο παγκόσμιους κολοσσούς. Πιο συγκεκριμένα η Pfizer προχώρησε, από τον Απρίλιο του 2021, στη δημιουργία του Κέντρου Επιχειρησιακών Λειτουργιών και Υπηρεσιών, που θα καλύπτει αρκετές χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Ασίας, με συμβολή που θα ξεπεράσει, στην πλήρη ανάπτυξη της επένδυσης, τα 650 εκατ. ευρώ στο ΑΕΠ της πόλης και θα προσφέρει άνω των 1.100 θέσεων εργασίας.

Ήδη σήμερα απασχολούνται 100 εργαζόμενοι και αναμένεται να φτάσουν τους 280 μέσα στο 2022. Αντίστοιχα, η Cisco ίδρυσε -πάλι στη Θεσσαλονίκη- τον Ιούνιο του 2020 το Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων, σημείο αναφοράς για την καινοτόμο τεχνολογική επιχειρηματικότητα. Η συγκεκριμένη επένδυση αναμένεται να ξεπεράσει τα 10 εκατ. ευρώ στα επόμενα τέσσερα χρόνια. Στο περιθώριο συμμετοχής μου στο Thessaloniki Summit, είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ και να αξιολογήσω τις εγκαταστάσεις και των δύο εταιρειών.

Ταυτόχρονα, η χώρα μας αναλαμβάνει δυναμικές πρωτοβουλίες ικανές αφενός να αναδείξουν τον πρωταγωνιστικό της ρόλο ως πόλου ασφάλειας, σταθερότητας και ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή και αφετέρου να θέσουν τα θεμέλια μιας πολύπλευρης και ουσιαστικής συνεργασίας με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, γεγονός που αποτυπώνεται και στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας.

Επιπλέον, η συνδεσιμότητα στις μεταφορές είναι ένας τομέας ζωτικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Έχοντας επίγνωση του υψηλού επιπέδου αλληλεξάρτησης, η ελληνική κυβέρνηση έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας επέκτασης των «πράσινων λωρίδων» μεταξύ των Δυτικών Βαλκανίων και των κρατών-μελών της EE, όπως επιβεβαιώθηκε και στο περιθώριο του Thessaloniki Summit. Παράλληλα, υποστηρίζουμε τις επενδύσεις σε στρατηγικές υποδομές και δίκτυα μεταφορών, ενώ εργαζόμαστε για την αποτελεσματικότερη διασύνδεση των ελληνικών λιμένων και του σιδηροδρομικού δικτύου με τα αντίστοιχα των χωρών της περιοχής.

Η ελληνική κυβέρνηση και το υπουργείο Εξωτερικών καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την αξιοποίηση όλων των διεθνών ευκαιριών συνεργασίας. Ισχυρή βούλησή μας είναι η οικοδόμηση σταθερών θεμελίων και η ανάληψη κατάλληλων πρωτοβουλιών, ώστε το προφίλ της χώρας μας να αναβαθμιστεί προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και ιδίως των ελλήνων πολιτών.

LOGIN