Η Ελλάδα κερδίζει έδαφος στον επενδυτικό χάρτη. Πώς θα διατηρήσουμε αυτήν τη δυναμική;


Wednesday, 21 July 2021

Η τρίτη έκδοση της έρευνας, EY Attractiveness Survey Ελλάδα 2021, καταγράφει τις τάσεις που επηρεάζουν τις επενδυτικές αποφάσεις σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, εστιάζοντας στην επίδρασή τους στην ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού, αλλά και τη μελλοντική πορεία των άμεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Ελλάδα κερδίζει έδαφος στον επενδυτικό χάρτη. Πώς θα διατηρήσουμε αυτήν τη δυναμική;

Η τρίτη έκδοση της έρευνας, EY Attractiveness Survey Ελλάδα 2021, καταγράφει τις τάσεις που επηρεάζουν τις επενδυτικές αποφάσεις σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, εστιάζοντας στην επίδρασή τους στην ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού, αλλά και τη μελλοντική πορεία των άμεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα.


Περισσότερα: ey.com

Ο Οργανισμός μας
Προφίλ του Οργανισμού
Διοικητικό Συμβούλιο
Δίκτυο Συνεργατών
Επικοινωνία

LOGIN