Άρθρο Ι. Σμυρλή

«ΟΙ ΧΡΥΣΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ & ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2010 – 2020»

«Η νέα εποχή για την ελληνική οικονομική εξωστρέφεια»

Η προηγούμενη δεκαετία ήταν εξαιρετικά περίπλοκη και δύσκολη για την Ελλάδα. Η παγκόσμια οικονομική κρίση στην αρχή, η βαθειά κρίση της ελληνικής οικονομίας στη συνέχεια και η πρωτόγνωρη πανδημία της Covid-19 δημιούργησαν τεράστιες προκλήσεις για την χώρα μας. Βρεθήκαμε αντιμέτωποι με παθογένειες του παρελθόντος καθώς και χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπισθούν υπό πρωτόγνωρες συνθήκες. Ωστόσο, κάθε κρίση είναι και μία ευκαιρία να σταθούμε απέναντι στα προβλήματα και πολλές φορές να αξιοποιήσουμε τις διαφορετικές συνθήκες για να προχωρήσουμε πιο αποφασιστικά στο μέλλον.


Η παρούσα Κυβέρνηση, υπό την ηγεσία του Πρωθυπουργού, κ. Κ. Μητσοτάκη, δεν θεώρησε αυτή την συγκυρία ως τροχοπέδη, αλλά αντιθέτως ως ισχυρό κίνητρο και εφαλτήριο για ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και πρωτοβουλίες. Ως μία πολύτιμη ευκαιρία που θα επιτρέψει στη χώρα και τους πολίτες της να αναδείξουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της οικονομίας μας, αλλά και τις δεξιότητες των Ελλήνων δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες. Ως μία ευκαιρία για την Ελλάδα να δείξει το εξωστρεφές και δυναμικό της πρόσωπο, διεκδικώντας σταθερά την θέση που της αρμόζει ανάμεσα στις άλλες αναπτυγμένες οικονομίες.
Μία τέτοια πρωτοβουλία έλαβε σάρκα και οστά στο Υπουργείο Εξωτερικών, που υιοθετώντας τις βέλτιστες πρακτικές από άλλες χώρες, σχεδίασε και υλοποίησε μία δομική αναδιάρθρωση.

Συγκεκριμένα, η μεταρρύθμιση, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών είναι ευρεία και ουσιώδης, διαμορφώνοντας πλέον ένα νέο, ισχυρό και σαφές πλαίσιο δράσης για την οικονομική διπλωματία. Δημιουργήθηκε μία ενιαία, συνεκτική δομή που ενσωματώνει το σύνολο των οργανικών μονάδων που φέρουν την ευθύνη της οικονομικής εξωστρέφειας και ενώνει υπό μία στέγη το συνδυασμό πολυμερών και διμερών σχέσεων, που ποτέ έως τώρα δεν ήταν δεδομένος, αλλά διάσπαρτος μεταξύ των φορέων. Θέτει, ακόμα, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών δύο αμιγώς εξωστρεφείς οργανισμούς, την Enterprise Greece η οποία έχει εφοδιαστεί με όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και την προώθηση των εξαγωγών, και τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ), ο οποίος, επίσης αναδιαρθρώνεται προκειμένου να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω νέων προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτουν τις ανάγκες τους για χρηματοδότηση, ασφάλιση και εξασφάλιση απαιτήσεων. Κατ’ αυτό τον τρόπο, προσφέρουμε ένα ευρύτατο φάσμα υπηρεσιών στις ελληνικές εταιρείες τόσο για την εξαγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, όσο και την χρηματοδοτική τους κάλυψη αλλά και την εξασφάλιση έργων στο εξωτερικό.

Σε ό, τι αφορά τις επενδύσεις, το μέλλον διαφαίνεται ευοίωνο και αισιόδοξο. Οι εξελίξεις είναι εντυπωσιακές. Η Κυβέρνηση στηρίζει ουσιαστικά το επιχειρείν και τις επενδύσεις, όπως αποδεικνύεται στην πράξη. Πλέον οι ανακοινώσεις για νέες επενδύσεις είναι καθημερινές και δεν αφορούν μόνο τον τουρισμό. Ο τουρισμός αποτελεί πάντοτε τη ναυαρχίδα της ελληνικής οικονομίας και λειτουργεί ευεργετικά για σειρά άλλων κλάδων και στις επενδύσεις, όμως προτεραιότητά μας, παράλληλα με τον τουρισμό, είναι αφ’ ενός η διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας και αφ’ ετέρου η ενίσχυση της εξωστρέφειας.

Στοχεύουμε, συνεπώς, στην προσέλκυση και υλοποίηση επενδύσεων από διάφορους κλάδους, όπως την υψηλή τεχνολογία, την ενέργεια και ιδίως τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις κινηματογραφικές παραγωγές, την φαρμακοβιομηχανία, τις μεταφορές και γενικότερα τα logistics. Μεγάλες ξένες εταιρείες επιλέγουν πλέον την Ελλάδα για να πραγματοποιήσουν μεγάλες και στρατηγικές επενδύσεις (Microsoft, Fraport, Pfizer, Volkswagen, Next e.Go). Μέσω της Enterprise Greece βοηθούμε αποφασιστικά όχι μόνο τους ξένους επενδυτές, αλλά και τους Έλληνες στο σκέλος των στρατηγικών επενδύσεων, παρέχοντας ουσιαστική βοήθεια ιδίως στην ταχεία υλοποίησή τους.

Ακολουθούμε πολιτική φιλική στις επενδύσεις, απ’ όπου κι αν αυτές προέρχονται, που θα λειτουργήσει ως μαγνήτης για τους ξένους επενδυτές. Ταυτόχρονα οι σημαντικές μεταρρυθμίσεις που συντελέστηκαν στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, με την ψηφιοποίηση πολλών διαδικασιών και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης υπήρξαν καθοριστικές για να αποκτήσει η χώρα ένα φιλικό και αξιόπιστο πρόσωπο προς τους επενδυτές. Σε πολλούς τομείς βλέπουμε πλέον ότι το δημόσιο έχει καθιερώσει εξαιρετικά αποτελεσματικές διαδικασίες, με αποτέλεσμα να ωθεί τον ιδιωτικό τομέα, όπως τις Τράπεζες και τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, να πραγματοποιήσουν ανάλογα βήματα.

Οι επενδυτές γνωρίζουν ότι για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου τους μπορούν να συνομιλούν με ένα φορέα, την Enterprise Greece, η οποία σε αγαστή συνεργασία με τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, που λειτουργούν ανά τον κόσμο και είναι οι αντένες της χώρας μας στο εξωτερικό, μπορεί να τους παράσχει πληροφορίες και βοήθεια για το σύνολο των κινήτρων που προσφέρει η χώρα μας. Ταυτοχρόνως, η Enterprise Greece αναλαμβάνει όλη την απαιτούμενη προεργασία (δίκτυο επαφών, συναντήσεις) εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο και πόρους προς όφελος του ενδιαφερόμενου επενδυτή. Έτσι, η Ελλάδα προβάλλει ένα σύγχρονο πρόσωπο και αποτελεί έναν αξιόπιστο προορισμό για τα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια.

Αυτές οι επενδυτικές συνεργασίες είναι ιδιαιτέρως επωφελείς για την ελληνική οικονομία, καθώς σταδιακά οδηγούν στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Μέλημά μας δεν είναι μόνο απλώς η δημιουργία μεγάλου αριθμού νέων θέσεων εργασίας αλλά αυτές να είναι υψηλής ποιότητας για εργαζομένους υψηλής κατάρτισης και εξειδίκευσης. Αυτός είναι αναμφίβολα ο τρόπος για να επιστρέψουν στην Ελλάδα οι χιλιάδες Έλληνες επιστήμονες που έφυγαν στο εξωτερικό αναζητώντας μία καλύτερη τύχη. Δημιουργούμε τις συνθήκες, ώστε τόσο αυτοί όσο και η νεολαία μας να μπορεί να διεκδικήσει δημιουργικά το μέλλον της στη χώρα μας.

Σε αυτό το έργο εμπλέκουμε ενεργά την ελληνική διπλωματία, ώστε να παρέχει την απαιτούμενη καθοδήγηση και στήριξη και προς όσους Έλληνες και ξένους επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματικές συνεργασίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Καθώς μπαίνουμε γοργά στην μετά Covid εποχή ξεκινάμε ολοένα και περισσότερο την υλοποίηση δράσεων με φυσική παρουσία σε Διεθνείς Εκθέσεις (Expo 2021 Dubai), αλλά και άλλες αντίστοιχες εκδηλώσεις, ενώ παράλληλα, σχεδιάζουμε προσεκτικά ένα σύνολο στοχευμένων επιχειρηματικών αποστολών σε τρίτες χώρες.

Ήδη εκπονήσαμε για πρώτη φορά το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας στο οποίο αποτυπώνονται οι χώρες – στόχοι ανά τομέα πολιτικής (εξαγωγές, επενδύσεις, τεχνικά έργα, τεχνολογική συνεργασία, δίκτυα συνδεσιμότητας, αναπτυξιακή συνεργασία) και πάνω από 500 δράσεις για την επίτευξη των στόχων μας.

Σκοπός είναι μέσα από το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο ΕξωστρΆρθρο του προέδρου της Enterprise Greece Γιάννη Σμυρλή έφειας να έχουμε συγκερασμό απόψεων και προτεραιοτήτων με τους επαγγελματικούς φορείς, καθώς και τα Επιμελητήρια και τις Περιφέρειες της χώρας μας, ώστε συντονισμένα να επιτύχουμε τους φιλόδοξους στόχους που έχουμε θέσει σε ό, τι αφορά την αύξηση εξαγωγών και επενδύσεων.

Τα πρώτα επιτυχημένα βήματα στην εν γένει ενδυνάμωση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας μάς εφοδιάζουν με δύναμη, ελπίδα, πίστη και μαχητική διάθεση για να συνεχίσουμε την προσπάθεια. Είμαι πεπεισμένος ότι η ελληνική οικονομία αποκτά τη θέση που της αντιστοιχεί στο διεθνές στερέωμα, όπως μας αρμόζει και όπως δικαιούνται οι Έλληνες επιχειρηματίες, επιστήμονες και εργαζόμενοι.

Γιάννης Σμυρλής
Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας
του Υπουργείου Εξωτερικών, Πρόεδρος Enterprise Greece

ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ

10-10-2021 Άρθρο στην ειδική έκδοση -ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-.pdf

LOGIN