Άρθρο Γ. Φιλιόπουλου στην Καθημερινή

H Enterprise Greece και το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Η Κοζάνη, η Φλώρινα και ο Δήμος Μεγαλόπολης Αρκαδίας ανήκουν στις περιοχές της ΕΕ με τη μεγαλύτερη εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα. Για τις περιοχές αυτές η Ελληνική Κυβέρνηση έχει καταρτίσει σχέδιο απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων έως το 2028, το οποίο θα διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας και θα αξιοποιεί το υψηλής τεχνογνωσίας ανθρώπινο δυναμικό.


Το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο, φιλόδοξο μεν, ρεαλιστικό δε, σχέδιο για την αναδιάρθρωση του παραγωγικού προτύπου των περιοχών μετάβασης και τη δημιουργία αξίας σε διαφορετικούς οικονομικούς κλάδους και τομείς,   αξιοποιώντας με τον τρόπο αυτό, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα με τα οποία οι περιοχές αυτές είναι προικισμένες, αλλά και όλες τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης, εθνικές, ευρωπαϊκές και ιδιωτικές.

Η υλοποίηση του σχεδίου θα καταστήσει την Ελλάδα πρωτοπόρο στην Ευρώπη και διεθνές παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής για τη δίκαιη μετάβαση και την οικονομική ανάπτυξη. Το Σχέδιο στηρίζεται σε πέντε πυλώνες ανάπτυξης:

 1. την «καθαρή» ενέργεια,
 2. τη βιομηχανία και το εμπόριο,
 3. την «έξυπνη» αγροτική παραγωγή,
 4. τον βιώσιμο τουρισμό, καθώς και
 5. την τεχνολογία και την εκπαίδευση

Περιλαμβάνει δε, ενισχυμένα επενδυτικά κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων, καθώς και συγκεκριμένες χρήσεις γης, για τις δεκάδες χιλιάδες στρεμμάτων γης των λιγνιτικών πεδίων που αποδεσμεύονται.

Στο πλαίσιο αυτό η Enterprise Greece, ο εθνικός φορέας προσέλκυσης επενδύσεων και προώθησης εξαγωγών κλήθηκε να  συνδράμει την Συντονιστική Επιτροπή του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης, υλοποιώντας σειρά εξειδικευμένων δράσεων που θα στοχεύουν στην προσέλκυση επενδύσεων και στην υποστήριξη υλοποίησής τους στις ως άνω περιοχές.

Υπηρετώντας το σκοπό, η Εταιρεία, σε συνεργασία με τη ΣΔΑΜ, διοργάνωσε στις 22 Οκτωβρίου 2020 με μεγάλη επιτυχία ένα διαδικτυακό φόρουμ με τίτλο «Δυτική Μακεδονία-Μεγαλόπολη: Μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες», με το συνέδριο να τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία ήταν ουσιαστικά η αφετηρία υλοποίησης ενός στρατηγικού πλάνου που αποτελείται από τις δράσεις,

 • Προσέλκυσης, ενημέρωσης και υποστήριξης επενδυτών
 • Υπηρεσίες matchmaking ενδιαφερομένων με τοπικές επιχειρήσεις, και
 • Σχεδιασμού και εκπόνησης ενός επικοινωνιακού πλάνου ανάδειξης των δυνατοτήτων και της επιχειρηματικής δυναμικής των περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης.

Η Enterprise Greece, σε συνεργασία με την ΣΔΑΜ, έχει προχωρήσει στη σύσταση ειδικής ομάδας Task Force, η οποία έχει αναλάβει την υλοποίηση του σχεδίου. Αρχικώς, έχοντας δημιουργήσει την υποδομή για την υποδοχή και άμεση διεκπεραίωση επενδυτικών ερωτημάτων και αιτημάτων, και στη συνέχεια, έχοντας σχεδιάσει και ανακοινώσει την επικοινωνιακή ταυτότητα του σχεδίου με κύριο μήνυμα: «Επενδύοντας στο μέλλον της Ελλάδας: Δίκαιη μετάβαση στη βιώσιμη ανάπτυξη» και υποταυτότητες που αφενός ενισχύουν το κύριο μήνυμα και απηχούν τις αξίες και τους στόχους της στρατηγικής και αφετέρου, τονίζουν ένα συγκεκριμένο κάθε φορά κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας ήτοι:

 • της πράσινης ενέργειας,
 • της γεωργίας,
 • του βιώσιμου τουρισμού,
 • της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας και
 • της ψηφιακής οικονομίας και εκπαίδευσης.

Η Δυτική Μακεδονία και η Μεγαλόπολη βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο του σχεδιασμού μας, καθώς είναι πρώτης προτεραιότητας για εμάς η μετάβασή τους σε ένα πράσινο και βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο, η διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας μέσω της δημιουργίας νέων παραγωγικών μεγάλων, μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων, η απορρύπανση εκτάσεων και η προστασία του περιβάλλοντος, η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των τοπικών πληθυσμών. Καλούμε λοιπόν όλους τους ενδιαφερόμενους επενδυτές να επικοινωνήσουν μαζί μας στο email: jtptaskforce@eg.gov.gr.

ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ

CEO Γιώργου Φιλιόπουλου- H Enterprise Greece και το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.PNG

LOGIN