Άρθρο του Γ.Γ. Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπ.Εξωτερικών και Προέδρου της Enterprise Greece, κ. Ιωάννη Σμυρλή, για τη νέα, εξωστρεφή στρατηγική της οικονομικής διπλωματίας, στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής»

 «Η νέα, εξωστρεφής στρατηγική της οικονομικής διπλωματίας»

H ενδυνάμωση της εξωστρέφειας των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων και η ανάδειξη της χώρας σε αξιόπιστο και ελκυστικό επενδυτικό προορισμό αποτελούν, μεταξύ άλλων, κυβερνητικές προτεραιότητες αλλά και προσωπικό όραμα του Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη.


Στο πλαίσιο των πολλών και σημαντικών μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη υλοποιηθεί από το 2019, εντάσσεται και η ουσιαστική μεταρρύθμιση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Από το Φεβρουάριο του 2021, οπότε και τέθηκε σε ισχύ ο νέος Οργανισμός, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ως αποστολή του την αναμόρφωση της Οικονομικής Διπλωματίας κατά το πρότυπο δυναμικών οικονομιών, για την αποτελεσματική προώθηση των οικονομικών συμφερόντων της χώρας, των ελληνικών επιχειρήσεων και των Ελλήνων πολιτών.

Η οικονομική διπλωματία, πλέον, έχει περάσει σε μία νέα εποχή. Στο Υπουργείο Εξωτερικών διαμορφώσαμε μία ενιαία, συνεκτική δομή που ενσωματώνει όλες τις οργανικές μονάδες που εμπλέκονται στην οικονομική εξωστρέφεια.

Παράλληλα, στη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Εξωστρέφειας δημιουργήσαμε μία «Ενιαία Πύλη Εξωστρέφειας». Έχοντας πλέον υπό την ίδια στέγη δύο αμιγώς εξωστρεφείς οργανισμούς, την Enterprise Greece (EG) και τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ), αλλά και το δίκτυο των Πρεσβειών και των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, είμαστε εφοδιασμένοι με ένα συνδυασμό ευέλικτων και σύγχρονων εργαλείων και μέσων, γεγονός που μας επιτρέπει αφενός να ενισχύουμε την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, αφετέρου να προβάλουμε τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη χώρα μας.

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Εξωστρέφειας (ΕΣΣΕ) για το 2021, που παρουσιάστηκε παρουσία του Πρωθυπουργού, πριν από κάποιους μήνες είναι απτό αποτέλεσμα των συντονισμένων και στοχευμένων ενεργειών μας. Αποτελεί δυναμικό χάρτη, όπου αποτυπώνονται οι δράσεις εξωστρέφειας ανά γεωγραφική περιοχή και τομέα δραστηριοποίησης και συνάδει με το συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου Εξωτερικών. Στο ΕΣΣΕ 2021 ενσωματώθηκαν 458 δράσεις από τις Πρεσβείες, τα Γραφεία ΟΕΥ, την Enterprise Greece, τον ΟΑΕΠ, καθώς και τους λοιπούς συναρμόδιους φορείς εξωστρέφειας (Υπουργεία, Επιμελητήρια, Περιφέρειες).

Το ΕΣΣΕ 2021 ήταν το πρώτο μεγάλο βήμα του σχεδιασμού μας. Έχουμε ήδη ξεκινήσει την κατάρτιση του ΕΣΣΕ 2022, έχοντας ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας και συνεργασίας με όλους τους αρμόδιους εταίρους. Μέχρι στιγμής, για το 2022, έχουν καταγραφεί 551 δράσεις, που αφορούν 47 χώρες-στόχους, καταγράφοντας αύξηση κατά 20% σε σχέση με το 2021. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι το 40% των δράσεων είναι προσανατολισμένο στην προώθηση των εξαγωγών και την προσέλκυση επενδύσεων, ενώ 8% αφορά τον ενεργειακό τομέα. Παράλληλα, σχεδιάζονται δράσεις σε διμερές, πολυμερές επίπεδο ή σε επίπεδο αναπτυξιακής συνεργασίας.

Όσον αφορά το γεωγραφικό επιμερισμό των δράσεων, 250 δράσεις θα υλοποιηθούν στην Ευρώπη, εκ των οποίων 57 στα Δυτικά Βαλκάνια, ενώ σε υψηλής προτεραιότητας γεωγραφική ζώνη αναδεικνύεται η Μέση Ανατολή & Βόρεια Αφρική (109 δράσεις). Δεδομένου ότι το ΕΣΣΕ εμπλουτίζεται συνεχώς, ο τελικός αριθμός δράσεων αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά.

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι είμαστε αισιόδοξοι ότι παρά τις δυσκολίες και τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε λόγω της πανδημίας COVID-19, η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να έχει σημαντική ανθεκτικότητα, και ταυτόχρονα στο Υπουργείο Εξωτερικών εντείνουμε τις προσπάθειες μας για να θέσουμε ακόμη πιο ισχυρά θεμέλια για την οικονομική διπλωματία της Πατρίδα μας.

LOGIN