Μαρίνος Γιαννόπουλος: Βιώσιμη ανάπτυξη και στρατηγικές προστασίας του περιβάλλοντος (Άρθρο στο ΑΠΕ)

Βιώσιμη ανάπτυξη και στρατηγικές προστασίας του περιβάλλοντος

του Μαρίνου Γιαννόπουλου*

Ανθεκτική, ανταγωνιστική και με στοιχεία δυναμικής ανάπτυξης, παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια η ελληνική οικονομία, απέναντι στο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και την επιβράδυνση της ανάπτυξης παγκοσμίως. Ακολουθώντας ένα γενναίο και πετυχημένο μείγμα οικονομικών μεταρρυθμίσεων και δημοσιονομικής πειθαρχίας, η χώρα μας κατάφερε, όχι μόνο να αντέξει στις πιέσεις που προκάλεσαν οι διαδοχικές διεθνείς κρίσεις, αλλά να ατενίζει πλέον το μέλλον με σιγουριά κι αισιοδοξία.

Η επανεκλογή της κυβέρνησης τον Ιούνιο και η προοπτική της σταθερούς διακυβέρνησης για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, σε συνδυασμό με τη δέσμευση πως το πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων θα συνεχιστεί απαρέγκλιτα, όπως και η τήρηση του προγράμματος του προϋπολογισμού, ευνοούν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, η οποία στηρίζεται στις τεχνολογικές καινοτομίες, τις πράσινες πρωτοβουλίες και τις στρατηγικές συνεργασίες. Έχουν επίσης συμβάλλει και στην εντυπωσιακή βελτίωση της εικόνας της χώρας μας στο εξωτερικό, με τους μεγαλύτερους οίκους αξιολόγησης, όπως η S&P και η Fitch, να προχωρούν σε αναβάθμιση του αξιόχρεου της ελληνικής οικονομίας σε καθεστώς επενδυτικής βαθμίδας και διεθνείς οργανισμούς να μιλούν με διθυραμβικά σχόλια για την πορεία της Ελλάδος, εστιάζοντας στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, που εμφανίζει τα τελευταία χρόνια.

Η αλλαγή του οικονομικού κλίματος στη χώρα, καταδεικνύεται και από την πορεία των επενδύσεων και των εξαγωγών. Η χώρα μας παρουσίασε το 2022 εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 48,2% στις Ξένες Άμεσες Επενδύσεις (ΞΑΕ) σε σχέση με το 2021, ενώ η αύξηση αγγίζει το 76,8% σε σύγκριση με το 2019. Σύμφωνα μάλιστα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι (καθαρές) εισροές Ξένων Άμεσων Επενδύσεων στην Ελλάδα για το σύνολο του 2022, ξεπέρασαν τα 7,9 δις. ευρώ (7.928 εκατ. ευρώ), έναντι 5,3 δις. (5.350 εκατ. ευρώ) το ίδιο διάστημα του 2021. Εξίσου εντυπωσιακή είναι και η πορεία των εξαγωγών, οι οποίες το 2022, παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 36,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ συνολικά για την τριετία 2020-2022, η αύξηση άγγιξε το 77,6%, από 30,8 δις ευρώ το 2020 σε 54,7 δις ευρώ το 2022.

Μία από τις βασικές στρατηγικές που εφαρμόζει η Ελλάδα είναι η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, με την εφαρμογή πολιτικών που δίνουν προτεραιότητα στην προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική ένταξη και την οικονομική ανάπτυξη. Εστιάζοντας σε αυτούς τους τρεις πυλώνες, η Ελλάδα στοχεύει στη δημιουργία μιας ισορροπημένης και ανθεκτικής οικονομίας. Για την προώθηση της μακροπρόθεσμης οικονομικής βιωσιμότητας, η χώρα μας επενδύει στην καινοτομία και την τεχνολογία, στοχεύοντας στην ανάδειξή της σε κόμβο τεχνολογικής καινοτομίας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Παράλληλα, επιταχύνεται η μετάβαση στην πράσινη οικονομία με επενδύσεις σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως αιολική και η ηλιακή ενέργεια, η ανάπτυξη τουριστικών περιοχών με αφετηρία τη βιωσιμότητα και τον πολιτισμό, καθώς και η επένδυση στην έρευνα, την ανάπτυξη, την καινοτομία και την εκπαίδευση, με στόχο τη δημιουργία εργατικού δυναμικού υψηλού επιπέδου.

Η Enterprise Greece, ως μέλος της οικονομικής διπλωματίας, που στόχο έχει την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την ενδυνάμωση του brand name της χώρας, συμμετέχει στην εθνική αυτή προσπάθεια, η οποία γίνεται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών, σε συνεργασία με το μεγάλο δίκτυο των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στις Πρεσβείες µας στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, υλοποιείται ένα στρατηγικό επιχειρησιακό σχέδιο που ακολουθεί το νέο οικονομικό μοντέλο και θέτει συγκεκριμένους στόχους ανά γεωγραφική περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις αλλά και τις προτεραιότητες της χώρας. Μερικές από τις υπηρεσίες που σχεδιάζει και υλοποιεί η Enterprise Greece είναι:

- Προσέλκυση επενδύσεων, προσφέροντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υποστήριξης σε επενδυτές.

- Ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας μέσω καινοτόμων προγραμμάτων προβολής των ελληνικών κλάδων στήριξης των ελληνικών επιχειρήσεων οι οποίες επιθυμούν να επεκτείνουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα και να εισέλθουν σε νέες αγορές- στόχους.

- Στήριξη του μετασχηματισμού του επιχειρηματικού μοντέλου των επιχειρήσεων μέσω της εκπαίδευσης σε θέματα καινοτομίας, εκσυγχρονισμού κ.α.

- Προώθηση συγκεκριμένων επενδυτικών ευκαιριών σε βασικούς τομείς της οικονομίας, μέσω ενός ενεργού χαρτοφυλακίου έργων.

- Εξέταση θεμάτων χρήσης γης και χωροταξίας

- Ενημέρωση για διαθέσιμα χρηματοοικονομικά εργαλεία και πρωτοβουλίες

Όλοι όσοι συμβάλλουμε στην προσπάθεια ανάπτυξης της χώρας, παραμένουμε προσηλωμένοι στην προώθηση ενός βιώσιμου οικονομικού μέλλοντος μέσω ενός συνδυασμού στρατηγικών προστασίας του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα έχει αφήσει οριστικά πίσω της το παρελθόν, αντιμετώπισε με επιτυχία τις προκλήσεις και πλέον εργάζεται συστηματικά για την οικοδόμηση μιας ανθεκτικής και ευημερούσας οικονομίας για το μέλλον.

*Ο Μαρίνος Γιαννόπουλος, είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece

Πηγή: amna.gr

LOGIN