Μαρίνος Γιαννόπουλος (CEO Enterprise Greece): «Πώς η Ελλάδα θα προσελκύσει μεγάλες επενδύσεις στον κλάδο των βιοεπιστημών»

Μαρίνος Γιαννόπουλος (CEO Enterprise Greece): «Πώς η Ελλάδα θα προσελκύσει μεγάλες επενδύσεις στον κλάδο των βιοεπιστημών» (pics)


Στόχοι και προοπτικές στον απόηχο της διεθνούς έκθεσης Bio- Europe 2022 - Μιλούν στο newmoney o CEO της Enterprise Greece Μαρίνος Γιαννόπουλος και η Πρόεδρος του Hellenic Bio Cluster Ιωάννα Κούκλη

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ
16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Ο κλάδος των βιοεπιστημών στην Ελλάδα, θεωρείται ένας από τους πλέον κρίσιμους τομείς για την οικονομία, τόσο σε επίπεδο απόδοσης, όσο και σε αυτό της συμβολής στην απασχόληση. Οι βασικοί τομείς ενδιαφέροντος στη χώρα μας αφορούν στις αγορές φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Σήμερα, η συμμετοχή της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας στην οικονομία προσεγγίζει το 1,4 δισ. ευρώ ως προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, σημειώνοντας αύξηση 16% κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών.
Εκτός από τις εγχώριες και ιδιαίτερα εξωστρεφείς βιομηχανίες, η Ελλάδα φιλοξενεί με παραγωγική παρουσία σχεδόν όλα τα μεγάλα brand names του κλάδου».

Στον απόηχο της πρόσφατης διεθνούς έκθεσης Bio- Europe 2022, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece Μαρίνος Γιαννόπουλος μιλά εφ’ όλης της ύλης στο newmoney και δίνει με αυτά τα λόγια το στίγμα ενός ιδιαίτερα σημαντικού τομέα για την χώρα μας.

Με αφορμή, άλλωστε, την συνδιοργάνωση της εθνικής μας συμμετοχής από την Enterprise Greece και το Hellenic Bio Cluster αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο κλάδος των Επιστημών Υγείας και ιδιαίτερα ο τομέας της Βιοτεχνολογίας συγκαταλέγονται ανάμεσα στους πλέον δυναμικούς τόσο ως προς τις δυνατότητες που παρουσιάζουν για προσέλκυση νέων παραγωγικών επενδύσεων στην Ελλάδα, όσο και ως προς τη διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που θα μπορούσε να εξάγει η Ελλάδα με επιτυχία.

Με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία, οι προοπτικές επενδύσεων στον κλάδο των Επιστημών Υγείας, τα επόμενα χρόνια, θα καθοδηγούνται κυρίως από άξονες όπως η μεγάλη δυνατότητα εξαγωγών για την ελληνική Φαρμακοβιομηχανία, η σημαντική ανάπτυξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Έρευνα και Ανάπτυξη και την ενίσχυση των ερευνητικών προσπαθειών που εστιάζουν στην βιοτεχνολογία και σε καινοτόμες εφαρμογές Υγείας και η αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ εταιριών των παρόχων υπηρεσιών υγείας με τον τουριστικό τομέα.

 

marinos giannopoulos2 1280x904

– Πώς συμβάλει η Enterprise Greece στο θέμα των επενδύσεων, κύριε Γιαννόπουλε;

«Ως προς το επενδυτικό σκέλος και την προσέλκυση νέων παραγωγικών και ερευνητικών επενδύσεων, ο Οργανισμός μας παρέχει αξιόπιστη ενημέρωση για τα διαθέσιμα επενδυτικά κίνητρα, συλλέγει επενδυτικά projects από ελληνικές επιχειρήσεις και φορείς με σκοπό τη στοχευμένη και βάσει συγκεκριμένων κάθε φορά κριτηρίων προώθησή τους σε ξένους επενδυτές (investment matching service), συνδράμει στην εύρεση κατάλληλου δυναμικού για τη στελέχωση νεών επενδυτικών έργων, παρέχει ενημέρωση για τις προβλέψεις της εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας, ενώ διαθέτει και ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση νέου ή την τροποποίηση υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, με στόχο τη δημιουργία ενός αποτελεσματικότερου επενδυτικού-επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε τομείς προτεραιότητας, όπως αυτός των επιστημών υγείας.»

– Οι επενδυτικές ευκαιρίες σε ποια πεδία εντοπίζονται;

«Η Ελλάδα σήμερα προσφέρει πληθώρα επενδυτικών ευκαιριών σε τομείς όπως: παραγωγή και πώληση γενόσημων, διαμόρφωση επιχειρηματικών στρατηγικών συνεργασιών στον τομέα παραγωγής σκευασμάτων με ταυτόχρονη αξιοποίηση των εγχώριων, ιδιαίτερα ανεπτυγμένων μεταποιητικών υποδομών, και τέλος επενδύσεις στην Ε&Α, είτε σε προκλινική έρευνα είτε σε κλινικές δοκιμές και κέντρα δεδομένων. Είναι το σύνολο των στοιχείων αυτών που μας έφερε στη φετινή Bio-Europe.

Η συνεργασία μας με το ελληνικό cluster βιοτεχνολογίας έχει αυτό το σκοπό. Να αναδείξει τη δυναμική και τα πλεονεκτήματα που μόλις ανέφερα, καθώς και το υψηλών προδιαγραφών επιστημονικό έργο που συντελείται στη χώρα. Η φετινή εθνική συμμετοχή με 8 δυναμικές επιχειρήσεις- μέλη του cluster σε ένα από τα κυριότερα επιστημονικά συνέδρια του κλάδου, ήταν μια απόδειξη του έργου αυτού, το οποίο από την πρώτη στιγμή θελήσαμε να στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις.»

 – Ποια δεδομένα σας οδήγησαν να συμπράξετε οι δύο φορείς στη συγκεκριμένη δράση;

«Σημαντική εξίσου είναι η παράμετρος και των ερευνητικών αποτελεσμάτων στον κλάδο που υποστηρίζεται σήμερα από ένα εξαιρετικό επιστημονικό και ιατρικό στελεχιακό δυναμικό, καθώς και από μια ιδιαίτερα αναπτυγμένη ερευνητική υποδομή, ένα ζωντανό οικοσύστημα καινοτομίας, που διανοίγει σημαντικές ευκαιρίες για περισσότερες επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη. Τα τελευταία έτη στη χώρα μας καταγράφονται αξιοσημείωτες τάσεις: Ο συνολικός αριθμός νέων αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας και επιχορηγήσεων αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, ενώ παρατηρείται δυναμική αύξηση στη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών (βασική εστίαση στο Στάδιο ΙΙ & ΙΙΙ).

Αξίζει να τονίσουμε πως η Έκθεση «BIO-Europe» προσελκύει ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών ηγετών, συμπεριλαμβανομένων ανώτατων στελεχών κορυφαίων εταιρειών βιοτεχνολογίας, ομάδων επιχειρηματικής ανάπτυξης από μεγάλες και μεσαίου μεγέθους φαρμακευτικές εταιρείες, επενδυτές και άλλους ειδικούς του κλάδου.
Το έτος 2021 συμμετείχαν 2.941 επισκέπτες και 1.686 εταιρείες από 55 χώρες. Αποτελεί το κατάλληλο φόρουμ για: α) μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου της βιοτεχνολογίας, που ενδιαφέρονται να δικτυωθούν με πιθανούς εταίρους, με σκοπό την επέκταση, την ενίσχυση της παρουσίας και την αύξηση των εξαγωγών τους στις χώρες της ΕΕ και διεθνώς, και β) για καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις, που ενδιαφέρονται να συγκεντρώσουν κεφάλαια για να αυξήσουν το μέγεθος και τη δραστηριότητά τους.»

– Μπορείτε να μας παρουσιάσετε το φάσμα των υπηρεσιών που προσφέρει η Enterprise Greece σε δυνητικούς ξένους επενδυτές από τη μία, και σε ελληνικές εξωστρεφείς επιχειρήσεις από την άλλη; Ποια η σημασία των υπηρεσιών αυτών στον δυναμικά σήμερα αναπτυσσόμενο τομέα των Βιοεπιστημών στη χώρα μας;

«Ο κλάδος των Βιοεπιστημών και οι τομείς της καινοτομίας και της τεχνολογίας που συνοδεύουν την ανάπτυξή του γενικότερα, αποτελούν προτεραιότητα για την Enterprise Greece και για το λόγο αυτό, τα τελευταία χρόνια, υλοποιούμε σειρά δράσεων υποστήριξης και προώθησης της εξωστρέφειας του κλάδου. Οι δράσεις μας περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα που εκτείνεται από πληροφόρηση, εκπαίδευση και ενδυνάμωση, έως προβολή και επιχειρηματική δικτύωση για επενδυτικούς και εμπορικούς σκοπούς.

Στο πλαίσιο αυτό, η Enterprise Greece πρόσφατα διοργάνωσε την ελληνική συμμετοχή σε εκθέσεις τεχνολογίας, όπως η MWC (Mobile World Congress) 2022 και η IoT Solutions World Congress 2022 στη Βαρκελώνη, υποστήριξε τη συμμετοχή εταιρειών διαστημικής τεχνολογίας στο διεθνές συνέδριο Cospar 2022, ενώ θα συμμετάσχει επίσης στην έκθεση Electronica στο Μόναχο τον προσεχή Νοέμβριο. Ειδικότερα, στον κλάδο της υγείας, διοργανώνουμε φέτος τη συμμετοχή ελληνικών εξωστρεφών επιχειρήσεων στη διεθνή έκθεση Medica στο Ντύσσελντορφ το Νοέμβριο, ενώ στον καινοτόμο τομέα της βιοτεχνολογίας συνδιοργανώσαμε, μαζί με το Hellenic BioCluster (HBio), την ελληνική συμμετοχή στην έκθεση Bio-Europe 2022 στη Λειψία.

Επίσης, διοργανώσαμε σειρά δράσεων για την προβολή και δικτύωση καινοτόμων επιχειρήσεων του κλάδου της τεχνολογίας, όπως:

• Δύο εκδηλώσεις για το συγχρηματοδοτούμενο από Ευρωπαϊκούς πόρους έργο επιτάχυνσης καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων «Gazelle», στο πλαίσιο της ΔΕΘ και της έκθεσης Beyond 4.0, αντίστοιχα.

• Το πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης «Thriving Global», το οποίο έδωσε σε επιλεγμένες ελληνικές ΜμΕ άμεση επαφή με υποψήφιους πελάτες, στρατηγικούς εταίρους και επενδυτές από τη Silicon Valley και το τεχνολογικό οικοσύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών.

• Τη συνεργασία με το «Mind The Bridge (ΜΤΒ) Ecosystem Platform», πλατφόρμα που ενθαρρύνει την δικτύωση μεταξύ νεοφυών επιχειρήσεων τεχνολογίας, ιδιωτικών εταιριών, οργανισμών δημοσίου συμφέροντος και επενδυτών.»

– Ποιες αποτελούν κατά τη γνώμη σας τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στον κλάδο των Επιστημών Υγείας στην Ελλάδα; Σε ποιο βαθμό αυτές αφορούν στην είσοδο νέων επενδυτών; Μπορούμε να αισιοδοξούμε για ακόμα καλύτερες ημέρες στο μέλλον;

«Πολύ σύντομα, θα αναφερθώ στις σημαντικές προοπτικές και την πλέον διακριτή θέση που κατέχει η Ελλάδα στην κατηγορία των γενόσημων σκευασμάτων. Παράλληλα, αναδεικνύεται σταδιακά ως ένας ευνοϊκότατος προορισμός για τη διενέργεια κλινικών δοκιμών, παραγωγής ιατρικών συσκευών με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την προσέλκυση νέων εταιρειών και ερευνητικών κέντρων, αλλά και συμπράξεων μεταξύ εγχώριων οργανισμών και επιχειρήσεων με καταξιωμένους αντίστοιχους οργανισμούς και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού σε νέα επενδυτικά έργα.
Η χώρα διαθέτει έναν δυναμικό φαρμακευτικό κλάδο, όπως ήδη προανέφερα. Στις εξελίξεις θα πρέπει να προσθέσουμε και τα πολύ ευνοϊκά και γενναιόδωρα επενδυτικά κίνητρα που προσφέρει η ελληνική πολιτεία σε υποψήφιους και υφιστάμενους εγχώριους και διεθνείς επενδυτές, στα οποία συγκαταλέγονται επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις δημιουργούμενων νέων θέσεων εργασίας, ευνοϊκότατο πλαίσιο φοροαπαλλαγών για έργα έρευνας και ανάπτυξης, το κόστος των οποίων συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού που απαιτείται εκπίπτει φορολογικά προσαυξημένο κατά 100%.
Επίσης, η χώρα κατέχει ένα έμπειρο και καλά δομημένο δίκτυο επιχειρήσεων VC, έτοιμων να συμβάλλουν στην χρηματοδότηση νέων ώριμων ιδεών και έργων.

Η Ελλάδα ευελπιστεί μέσα στην επόμενη πενταετία να καταστεί σημείο αναφοράς στον κλάδο των επιστημών υγείας εκμεταλλευόμενη τόσο τα όσα ήδη ανέφερα, όσο και το εξαιρετικά καταρτισμένο επιστημονικό δυναμικό στο σύνολο των υποκλάδων υγείας.»

Ιωάννα Κούκλη:«Εστιάζουμε σε 4 βήματα»
Σε ανάλογο ύφος είναι και οι τοποθετήσεις της Προέδρου του Hellenic Biocluster (HBio), Ιωάννας Κούκλη, στο newmoney:

 

Ioanna Koukli

– Πόσο μεγάλη είναι η δυναμική του χώρου; Υπάρχει δυνατότητα η Ελλάδα να γίνει το νέο, ανερχόμενο Life Sciences & Biotech Hub της Ευρώπης;

«Η Ελλάδα διαθέτει ένα δυναμικό, ζωντανό οικοσύστημα βιο-επιστημών το οποίο αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Ο κλάδος θεωρείται στρατηγικής σημασίας και συνεισφέρει στην εθνική οικονομία, καθώς η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) προσεγγίζει το 1,4 δισ. ευρώ για το 2020, με ρυθμό ανάπτυξης 16%.
Έχουν ήδη ανακοινωθεί και πραγματοποιούνται μεγάλες επενδύσεις από ιδιωτικές επιχειρήσεις σε έργα έρευνας και ανάπτυξης όπως πχ μεγάλα βιοτεχνολογικά πάρκα, μονάδες παραγωγής βιο-ομοειδών φαρμακευτικών προϊόντων, R&D center.

Επιπλέον, έχουν ιδρυθεί και συνεχώς αναπτύσσονται νέες εταιρείες start-ups και spin-offs. Με βάση τα στοιχεία του Εlevate Greece, o κλάδος με το μεγαλύτερο αριθμό νέων start-ups, και το μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης είναι αυτός των βιο-επιστημών.

Πιστεύουμε πραγματικά ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει ο νέος, αναδυόμενος κόμβος Life Sciences & Biotech Hub στην Ευρώπη (το σύνθημα της επιχειρηματικής αποστολής και το σύνθημα του HBio), καθώς διαθέτουμε τα απαραίτητα στοιχεία για την επίτευξη του στόχου: έρευνα αιχμής, τεχνογνωσία, χρηματοοικονομικά εργαλεία, ειδικά νομοθετήματα και ανθρώπινο δυναμικό με υψηλό επίπεδο κατάρτισης.»

– Ποια βήματα χρειάζονται να γίνουν, κυρία Κούκλη;

«Το HBio (Hellenic Bio Cluster) συνεισφέρει με τις συνολικές δράσεις του ώστε το ελληνικό οικοσύστημα να αποτελέσει το νέο αναδυόμενο κόμβο «Life Sciences & Biotech Hub» στην Ευρώπη. Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια επιπλέον σημεία όπου θα πρέπει να εστιάσουμε:

1. Την ουσιαστική αξιοποίηση των εθνικών ερευνητικών υποδομών και τη συνεργασία τους με τον ιδιωτικό τομέα των βιο-επιστημών.

2. Την αύξηση της χρηματοδότησης σε startups, spinoffs και (ΜμΕ) του κλάδου για μεταφραστική έρευνα και μετάβαση στην αγορά.

3. Τη δημιουργία εξειδικευμένων Εργαστηρίων / Υποδομών για την κατασκευή «προτύπων» νέων τεχνολογιών υγείας (In-Vitro διαγνωστικά και ιατροτεχνολογικά προϊόντα).

4. Τη συμμετοχή ελληνικών εταιρειών σε εκδηλώσεις εξωστρέφειας όπως αυτή.

Οι προτάσεις αυτές πρόσφατα συζητήθηκαν και στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων, μαζί με μέλη του HBio τόσο από τον ιδιωτικό τομέα όσο και από την ερευνητική κοινότητα και αποτελούν στόχους για εμάς.»

-Γιατί τέτοιες δράσεις εξωστρέφειας είναι σημαντικές;

«Δράσεις όπως η συμμετοχή μας στο Bio-Europe 2022 στη Λειψία είναι σημαντικές προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια με τις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις, καθώς και να αποκτήσει πρόσβαση το ελληνικό οικοσύστημα σε πιθανές νέες αγορές.

Είμαστε ενθουσιασμένοι και περήφανοι που εκπροσωπήσαμε το δυναμικό οικοσύστημα με 4 νεοφυείς επιχειρήσεις και 4 ΜμΕ, παρούσες στη μεγαλύτερη συνάντηση βιο-φαρμάκων στην Ευρώπη.

Τα μέλη του HBio (Hellenic Bio Cluster) είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν, να δικτυωθούν και να παρουσιάσουν την τεχνογνωσία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και να εντοπίσουν δυνητικούς συνεργάτες για τυχόν περαιτέρω συνέργειες.

Το HBio θα συνεχίσει να διοργανώνει δράσεις εξωστρέφειας και να παρουσιάζει τη δυναμική των Ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου των Βιο-επιστημών.»

Πηγή: New money

LOGIN