Ομιλία Ι. Σμυρλή - Εκδήλωση E & C Diplomats Club

Ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών και Πρόεδρος της Enterprise Greece, κ. Ιωάννης Σμυρλής, πραγματοποίησε σήμερα ομιλία στο πλαίσιο της Ψηφιακής Εκδήλωσης του Economic and Commercial Diplomats Club of Greece, με θέμα: «Εκσυγχρονισμός, μεταρρυθμίσεις και προοπτικές της οικονομικής διπλωματίας. Η περίπτωση της Ελλάδας».


Ο κ. Σμυρλής αναφέρθηκε στη σημασία της μεταρρύθμισης της οικονομικής διπλωματίας, επισημαίνοντας τη δημιουργία ‘Πύλης Εξωστρέφειας’ στη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών. Δύο εξωστρεφείς Οργανισμοί η Enterprise Greece και ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) τελούν, από τον Ιούλιο του 2019, υπό τη σκέπη του Υπουργείου Εξωτερικών, συμβάλλοντας στην αποτελεσματική προώθηση των οικονομικών συμφερόντων της Ελλάδας.
Πιο συγκεκριμένα η Enterprise Greece κατάφερε να παρουσιάσει σημαντικά αποτελέσματα τόσο στον τομέα των εξαγωγών, όσο και στον τομέα των επενδύσεων. Ενδεικτικά και όσον αφορά τον ενεργειακό τομέα έχουν υποβληθεί 5 επενδυτικές προτάσεις με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 750 εκ. ευρώ, έχουν εγκριθεί 14 νέα έργα, με συνολικό προϋπολογισμό 2,8 δις ευρώ, τη στιγμή που 20 νέα έργα έχουν υποβληθεί και βρίσκονται υπό εξέταση, με συνολικό προϋπολογισμό 7,2 δις ευρώ. Σύμφωνα με τον κ. Σμυρλή, οι εν λόγω επενδύσεις πραγματοποιούνται χάρη στην αναθεώρηση του νόμου περί στρατηγικών επενδύσεων, ο οποίος μαζί με άλλα μέτρα δημιούργησε ένα ευνοϊκό περιβάλλον για αυτές. Στόχος της κυβέρνησης, όπως εξάλλου ο ίδιος υποστηρίζει, αποτελεί η αύξηση των εξαγωγών στο 48% ως ποσοστό του ΑΕΠ έως το 2023, από 37% το 2019, καθώς επίσης και η υλοποίηση 20 στρατηγικών επενδύσεων έως το 2021.
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Σμυρλής τόνισε ότι η Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών έχει αναλάβει το έργο της σύνταξης του Εθνικού Προγράμματος Οικονομικής Εξωστρέφειας, το οποίο περιλαμβάνει περίπου 460 δράσεις σε όλο τον κόσμο και το οποίο αναμένεται να παρουσιασθεί από την κυβέρνηση.

LOGIN