Παρέμβαση του Ι. Σμυρλή στο Άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων υ

ΓΓ ΔΟΣ, Ι. Σμυρλής: Η ΕΕ πρέπει να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις βάσει των στόχων της


“Η Εμπορική και Επενδυτική πολιτική της Ε.Ε. θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες προκλήσεις, εξυπηρετώντας, παράλληλα, τους μακροπρόθεσμους στόχους της Ε.Ε.” τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΔΟΣ) και Εξωστρέφειας του υπουργείου Εξωτερικών, Ιωάννης Σμυρλής, κατά την παρέμβασή του στο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων για θέματα Εμπορίου. Επισήμανε δε ότι στους στόχους αυτούς πρέπει να συμπεριλαμβάνονται το πράσινο και ο ψηφιακός μετασχηματισμός τόσο της ευρωπαϊκής, όσο και της παγκόσμιας οικονομίας”.
Ειδικότερα ο κ. Σμυρλής ανέφερε ότι απώτερος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι η προώθηση μιας πιο πράσινης, πιο δίκαιης, αλλά και πιο υπεύθυνης και ανθεκτικής παγκόσμιας οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, όπως τόνισε, η εξισορρόπηση των διαφόρων φιλοδοξιών μας κρίνεται κρίσιμη, αποσαφηνίζοντας τον πρωταρχικό στόχο του εμπορίου, ο οποίος έγκειται τόσο στη δημιουργία ανάπτυξης, όσο και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.
Η δημιουργία μιας λειτουργικής και ανταγωνιστικής ενιαίας αγοράς, με την παράλληλη ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ διαφορετικών πολιτικών, αποτελεί το μείζον διακύβευμα, όπως υπογράμμισαν και άλλοι συμμετέχοντες συμπεριλαμβανομένου και του κ. Σμυρλή ο οποίος ανέδειξε επιπροσθέτως τη σημασία της δημιουργίας γεφυρών συνεργασίας μεταξύ των εμπορικών μας εταίρων ως επίκεντρο των προτεραιοτήτων μας.
Όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, στο πλαίσιο της Αναθεώρησης της Εμπορικής και Επενδυτικής πολιτικής της Ε.Ε., ο ΓΓ ΔΟΣ τάχθηκε υπέρ της προσέγγισης που η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετεί, επισημαίνοντας ωστόσο την ανάγκη επίτευξης μιας κοινής συνισταμένης των απόψεων των ευρωπαίων εταίρων, ιδιαιτέρως πριν από τη 12η Υπουργική Διάσκεψη.
Παράλληλα ο κ. Σμυρλής εξήρε τον σημαντικό ρόλο των ΗΠΑ στις προσπάθειες αποκατάστασης της πολυμερούς εμπορικής τάξης και προώθησης της βιωσιμότητας, ιδιαιτέρως στη διένεξη που έχει προκύψει τόσο στο ζήτημα των αεροσκαφών, όσο και στο ζήτημα που αφορά τους δασμούς του χάλυβα.
Ολοκληρώνοντας, ο ΓΓ ΔΟΣ τόνισε ότι η Ε.Ε έχει να αποκομίσει μόνο οφέλη από την ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων της, τόσο με τις γειτονικές της χώρες, όσο και με τις χώρες της Αφρικής. Προς αυτή την κατεύθυνση, όπως εξήγησε, η έμφαση που αποδίδεται στην επιβολή και την εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών προς όφελος των επιχειρήσεων βρίσκει την Ελλάδα απολύτως σύμφωνη. Καθώς, όπως κατέληξε, η Ε.Ε. θα πρέπει να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της ενάντια στις αθέμιτες πρακτικές, ενεργώντας με αποφασιστικότητα για την προάσπιση των δικαιωμάτων της όταν κρίνεται αναγκαίο.

LOGIN