Η Εταιρεία

Η Ελλάδα αλλάζει και μάλιστα με γοργό ρυθμό. Ακόμη πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι βρίσκεται σε πορεία ανάπτυξης, καθώς η οικονομία της χώρας μετασχηματίζεται σε μία οικονομία που βασίζεται στις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και τις Εξαγωγές. 

Επενδυτές και εταιρείες από όλον τον κόσμο μπορούν να επωφεληθούν από ένα περιβάλλον που καλωσορίζει νέες επιχειρήσεις, υποστηρίζει πλήρως τις επενδύσεις, και προωθεί ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες στην παγκόσμια αγορά. 

Όπως ακριβώς η Ελλάδα έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια, έτσι και εμείς έχουμε προχωρήσει σε αλλαγές, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις νέες τάσεις της αγοράς, να αξιοποιήσουμε βέλτιστες πρακτικές, και να σταθούμε επάξια στο ολοένα και πιο ανταγωνιστικό παγκόσμιο επιχειρηματικό στερέωμα. 

Στο πλαίσιο εναρμόνισης με τις πλέον προοδευτικές οικονομίες στον κόσμο, δημιουργήθηκε o Οργανισμός Enterprise Greece, ο οποίος αποτελεί μετεξέλιξη της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» (Invest in Greece) στην οποία ενσωματώνονται, μεταξύ άλλων, και οι αρμοδιότητες του «Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (ΟΠΕ Α.Ε.). Με τον τρόπο αυτό, εκφράζουμε τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε επενδυτές και επιχειρηματικούς εταίρους μέσω ενός ενιαίου, εξωστρεφούς φορέα. 

Ο Enterprise Greece έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να προβάλλει και να υποστηρίζει τις σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες της Ελλάδας, και παράλληλα να προωθεί στη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα τα υψηλής ποιότητας εξαγώγιμα προϊόντα και υπηρεσίες της χώρας. 

Οι ενιαίες και συντονισμένες μας προσπάθειες, μάς δίνουν επίσης τη δυνατότητα να προωθούμε αποτελεσματικά την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, δίνοντας ώθηση στις εξαγωγές προς την παγκόσμια αγορά, και ενθαρρύνοντας ευρύτερες επιχειρηματικές συνέργειες. 

Η Ελλάδα σήμερα κινείται, εξελίσσεται.

Νέες πηγές και αγωγοί ενέργειας αλλάζουν τις ισορροπίες στον ενεργειακό τομέα. Η παγκόσμια απήχηση της μεσογειακής διατροφής δημιουργεί έναν καινοτόμο κλάδο τροφίμων και ποτών δεύτερης γενιάς. Οι γρήγορα αναπτυσσόμενοι κλάδοι της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών ήδη προσελκύουν παγκόσμιο ενδιαφέρον. Ο ελληνικός τουρισμός αναγνωρίζεται ως ηγέτης της διεθνούς τουριστικής βιομηχανίας. Αλλά και μια πληθώρα τομέων της οικονομίας, όπως ο κλάδος εξόρυξης, η βιοτεχνολογία, η περιβαλλοντική διαχείριση, συνεχίζουν να προσφέρουν ένα μεγάλο εύρος επενδυτικών και εξαγωγικών ευκαιριών.

Σας προσκαλούμε να γνωρίσετε τον Enterprise Greece.

Μάθετε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε να ενημερωθείτε έγκυρα για:

  • τις εξαγωνικές δυνατότητες και το επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα.
  • πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από τη στρατηγική μας τοποθεσία, τη σύγχρονη οικονομία της γνώσης και τη φιλική προς τις επιχειρήσεις προσέγγισή μας.
  • πώς μπορείτε να γίνετε κομμάτι της ανάπτυξης προς μία βιώσιμη οικονομία, η οποία παρέχει ευκαιρίες για επιχειρηματικές επιτυχίες.

Καλώς ήλθατε στην Enterprise Greece. 

LOGIN