Διαδικτυακή εκδήλωση Enterprise Greece – Eurobank με Kριτήρια ESG – Πρακτικός Οδηγός εφαρμογής Περιβαλλοντικών κριτηρίων

Διαδικτυακά, 21-06-2022 - 21-06-2022

Η Enterprise Greece και η Eurobank συνδιοργανώνουν στις 21 Ιουνίου 2022, 16.00-17.30 τη δεύτερη διαδικτυακή εκδήλωση αφιερωμένη σε θέματα ESG, με τίτλο:  «Πρακτικός Οδηγός εφαρμογής Περιβαλλοντικών κριτηρίων». Η εκδήλωση θα εστιάσει σε θέματα χρηματοδότησης, διαχείρισης αποβλήτων & ανακύκλωση, εξοικονόμησης ενέργειας και βιοποικιλότητας.

LOGIN