Ετήσιο συνέδριο EBAN 2023

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 24-05-2023 - 26-05-2023

Η Enterprise Greece φιλοξενεί στην Θεσσαλονίκη το ετήσιο συνέδριο του European Business Angels Network (EBAN), το οποίο υποστηρίζεται από το Hellenic Business Angels Network (HeBAN). Εάν ενδιαφέρεστε για περισσότερες πληροφορίες EBAN Congress | 2023

LOGIN