Συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου Δικτύου European Business Organisations

, 05-06-2019 - 05-06-2019

Ο Οργανισμός Enterprise Greece με την ιδιότητα του Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οργανισμών Προώθησης Εξαγωγών (ETPOA), έλαβε πρόσκληση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να συμμετάσχει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου Δικτύου European Business Organisations για να παρουσιάσει τη νεοσυσταθείσα Ένωση ETPOA.

LOGIN