1η Διάσκεψη "The Greeks are Back"

Αθήνα, Ελλάδα, 21-10-2021 - 21-10-2021

H Enterprise Greece συμμετέχει ως στρατηγικός χορηγός στην 1η Διάσκεψη THE GREEKS ARE BACK, στην οποία θα συμμετάσχουν 50 Έλληνες ανώτερα στελέχη, που εργάζονται σε 40 διεθνείς εταιρείες, σε 12 σημαντικές αγορές – στόχους, επιδιώκοντας να προσφέρουν γνώσεις και εμπειρία με σκοπό την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα.

Η πρωτοβουλία THE GREEKS ARE BACK αφορά στην οργάνωση μιας ετήσιας Διάσκεψης Ελλήνων - ανώτερων στελεχών που εργάζονται στο εξωτερικό, για να συζητήσουν και να προτείνουν συγκεκριμένες προτάσεις για να καταστεί η Ελλάδα ελκυστικός επενδυτικός προορισμός.

LOGIN