4ο Συνέδριο Μεταφορών & Υποδομών

Ελλάδα, 01-07-2021 - 01-07-2021

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, Γιώργος Φιλιόπουλος, θα συμμετάσχει ω ομιλητής στο 4ο Συνέδριο Μεταφορών - Υποδομών.

Η αποδοχή και η προσέλευση των τριών πρώτων συνεδρίων, έχουν καταστήσει το συνέδριο ως το σημαντικότερο ετήσιο γεγονός για τον ευρύτερο Τεχνικό / Κατασκευαστικό και Μεταφορικό κλάδο.
Το 4ο συνέδριο Μεταφορών και Υποδομών στοχεύει στην αποτύπωση των πιο πρόσφατων εξελίξεων και προκλήσεων που αντιμετωπίζουνε οι σχετικοί κλάδοι σε συνέχεις της πανδημίας του Covid – 19 και των νέων δεδομένων που αυτή έχει δημιουργήσει.
Οι δυο ημέρες του συνεδρίου, ως είθισται, θα χωριστούν ως εξής:
Η 1η ημέρα του συνεδρίου θα είναι αφιερωμένη στις Υποδομές / Κατασκευές, ενώ θα υπάρξουν, μεταξύ άλλων, θεματικές ενότητες για τα μεγάλα έργα υποδομών, την ενέργεια, τον τουρισμό, το real-estate και το περιβάλλον.
H 2η ημέρα στις Επιβατικές και Εμπορευματικές Μεταφορές, ενώ θα καλυφθούν και θέματα σχετικά με τις αερομεταφορές, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τις οδικές μεταφορές, τα logistics και τις ταχυμεταφορές.

LOGIN