60ο Ετήσιο Συνέδριο ETPOAs

Bρυξέλλες, 24-10-2019 - 25-10-2019

Ο Δ/νων Σύμβουλος του Οργανισμού Enterprise Greece, κ. Γιώργος Φιλιόπουλος, στο 60ό ετήσιο συνέδριο των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Προώθησης Εξαγωγών (ETPOs) στις Βρυξέλλες (24-25/10/2019) μαζί με τη Δ/νουσα Σύμβουλο του FIT και εκπροσώπους του Enterprise Ireland και το Netherlands Enterprise Agency σε πάνελ αναφορικά με το Brexit και τις πιθανές επιπτώσεις του, το βαθμό εθνικής ετοιμότητας, την προετοιμασία που έχει γίνει σε εθνικό επίπεδο και τα εργαλεία με τα οποία η ΕΕ θα μπορούσε να υποστηριξει τις ΜΜΕ.

 

60 βρυξέλλες

LOGIN