Εκδήλωση για την Ανάπτυξη στην ΕΕ

Διαδικτυακά, 25-02-2021 - 25-02-2021

H Enterprise Greece και ο ομόλογος γαλλικός Οργανισμός Προώθησής Εξαγωγών, Business France, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσής Οργανισμών Προώθησης Εξαγωγών (ETPOA) συνδιοργανώνουν στις 25/02/2021 διαδικτυακή συζήτηση (webinar) με θέμα Empowering resilience, growth and development across E.U. Regions.


Βσικός άξονας του webinar είναι η προστιθέμενη αξία των εξαγωγών και βέλτιστες πρακτικές που θα συμβάλλουν στη μείωση της άνισης ανάπτυξης μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών. Επιδιώκει, επίσης να διερευνήσει τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές περιφέρειες, καθώς και τις εθνικές και περιφερειακές πολιτικές που εφαρμόζονται για την άμβλυνση του αντίκτυπου της άνισης ανάπτυξης.

 Οι ομόλογοι Οργανισμοί Προώθησης Εξαγωγών της Πορτογαλίας (AICEP), της Ισπανίας (ICEX) και της Ιταλίας (ITA) θα μοιραστούν την εμπειρία τους με τους συμμετέχοντες.

Εγγραφείτε εδώ.

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα εδώ.

LOGIN