Επιχειρηματική Αποστολή Enterprise Greece και ΕΒΕΑ

Βελιγράδι, Σερβία , 05-03-2020 - 05-03-2020

Συνδιοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής του Οργανισμού Enterprise Greece και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στο Βελιγράδι, 05/03/2020

Ο Οργανισμός μας
Προφίλ του Οργανισμού
Διοικητικό Συμβούλιο
Δίκτυο Συνεργατών
Επικοινωνία

LOGIN