Γενική Συνέλευση ETPOA & Συνάντηση την με ΕΕ

Βρυξέλλες , Βέλγιο , 28-10-2020 - 30-10-2020

Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου, Αντιπρόεδρος και Γραμματέας της Ένωσης Ευρωπαϊκών Οργανισμών Προώθησης Εξαγωγών διοργανώνει το Διοικητικό Συμβούλιο, τη Γενική Συνέλευση και συναντήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του χειμερινού εξαμήνου.

LOGIN