Συνάντηση ETPOA & ΕΕ

Βέλγιο, 16-06-2021 - 18-06-2021

Η Enterprise Greece, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Επικεφαλής Γραμματείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οργανισμών Προώθησης Εξαγωγών (ETPOA), διοργανώνει και συντονίζει την Εαρινή Συνάντηση Εργασίας Ένωσης με τις Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG GROW, DG AGRI, FPI). Τα θέματα που θα συζητηθούν / παρουσιαστούν είναι τα εξής: νέο Πρόγραμμα COSME, EU – SME Centre China, ανάπτυξη και λειτουργία clusters, ΕΕΝ και πολιτικές στον τομέα της Γεωργίας.

LOGIN