Περιφερειακά Σεμινάρια ΟΟΣΑ και ΕΕ

Βαρκελώνη, Ισπάνια , 18-02-2020 - 19-02-2020

Συμμετοχή του Οργανισμού Enterprise Greece στον κύκλο Περιφερειακών σεμιναρίων του κοινού προγράμματος ΟΟΣΑ και ΕΕ για την προώθηση των επενδύσεων στον μεσογειακό χώρο στη Βαρκελώνη, 18 – 19/02/2020.

LOGIN