Συνάντηση Εργασίας ETPOA

Βρυξέλλες, Βέλγιο , 03-03-2020 - 03-03-2020

Συμμετοχή του Οργανισμού Enterprise Greece στη συνάντηση της Επιτροπής για την Προώθηση των Αγροτικών Προϊόντων (Agrifood Promotion Committee) της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Οργανισμών Προώθησης Εξαγωγών (ETPOA) στις Βρυξέλλες, 03/03/2020

LOGIN