Αθήνα, Ευρω-μεσογειακό Συνέδριο καινοτομίας «the next society»

ΕΛΛΑΔΑ, 16-05-2017 - 16-05-2017

Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (Enterprise Greece) και το ΑΝΙΜΑ Investment Network συνδιοργανώνουν με την υποστήριξη του EU4Innovation συνέδριο καινοτομίας με θέμα «The Next Society» στην Αθήνα, 16 Μαΐου 2017 (Ξενοδοχείο Electra Palace, Nαυάρχου Νικοδήμου 18-20 ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ANIMA είναι ένα Ευρωμεσογειακό Δίκτυο που στοχεύει στην προβολή της Μεσογείου ως επενδυτικού προορισμού και στο οποίο ο Οργανισμός Enterprise Greece κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου από τις αρχές του 2016. Επιπρόσθετα το ΕU4Innovation είναι η νέα πρωτοβουλία της ΕΕ σε θέματα προώθησης της καινοτομίας που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και «Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας». Θα θέλαμε επίσης να επισημάνουμε ότι το συνέδριο αποτελεί την επίσημη έναρξη της πρωτοβουλίας the next.society η οποία υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος EU4Innovation.

Στόχος του συνεδρίου είναι η κινητοποίηση επιχειρηματιών, η προβολή καινοτόμων πρακτικών και οικοσυστημάτων και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε θέματα κυρίως αειφόρου ανάπτυξης της Μεσογείου. 30 κλαδικοί θεσμικοί φορείς, εταιρείες και επιχειρηματίες από 11 χώρες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις του χώρου της καινοτομίας, να συζητήσουν για μέτρα ενίσχυσής της, να
διερευνήσουν τυχόν συνεργασίες, να εμπνευστούν από δράσεις άλλων και να διευρύνουν το δίκτυό τους τόσο στον Μεσογειακό όσο και στον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο 210 3355729 ή 210 3355757 (κες Β. Κίρκου και Λ. Λιογκάρη).

LOGIN