ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ IDEX

Άμπου Ντάμπι, ΗΑΕ, 20-02-2023 - 24-02-2023

Κλάδος: Συστημάτων αμυντικού εξοπλισμού

Προϊόντα: συστήματα αμυντικού εξοπλισμού

Συνολικοί εκθέτες: περισσότεροι από 1250 από 62 χώρες, 35 Εθνικές Συμμετοχές

Επισκέπτες: 100.000

Η 19η Διεθνής Έκθεση Αμυντικού Εξοπλισμού IDEX , πραγματοποιείται από κοινού με τη NAVDEX, Διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια και αποτελεί τη μοναδική διεθνή εκδήλωση – συνέδριο – έκθεση στις χώρες της MENA. Αποτελεί το μοναδικό σημείο ενδυνάμωσης κυβερνητικών σχέσεων, ανάπτυξης συνεργασιών, ενημέρωσης για καινοτόμες τεχνολογίες και δράσεις στην περιοχή. Η ελληνική συμμετοχή διοργανώνεται υπό την αιγίδα της ΓΔΑΕΕ. Η Enterprise Greece για 2 φορά μετά από έξι χρόνια θα υποστηρίξει την ελληνική συμμετοχή.

LOGIN