Ενημέρωση για Golden Visa

ΕΛΛΑΔΑ, 29-05-2017 - 29-05-2017

Ο Οργανισμός Enterprise Greece και το Investment Migration Council διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση για το Ελληνικό
Πρόγραμμα Golden Visa. Η θεματολογία της εκδήλωσης περιλαμβάνει σύγκριση μεταξύ των αντίστοιχων ευρωπαϊκών προγραμμάτων χορήγησης αδειών διαμονής σε επενδυτές και των παραγόντων που συνεισφέρουν στην επιτυχία τους.
Επιπλέον, η εκδήλωση θα περιλαμβάνει και πάνελ ομιλητών από ειδικούς διεθνείς εμπειρογνώμονες στον τομέα αυτό. Θα
υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία στα ελληνικά-αγγλικά.
Αίθουσα Golden Room, Ξενοδοχείο Grande Bretagne, Αθήνα

LOGIN