Πρόγραμμα Synergassia - Συνδιοργάνωση αποστολής Εμπορικών και Οικονομικών Ακολούθων Ξένων Πρεσβειών

ΕΛΛΑΔΑ, 05-04-2017 - 07-04-2017

Πρόγραμμα Synergassia - Συνδιοργάνωση αποστολής Εμπορικών και Οικονομικών Ακολούθων Ξένων Πρεσβειών (ενημερωτική εκδήλωση, B2B,  επισκέψεις σε πρότυπες επιχειρήσεις).

Ο Οργανισμός μας
Προφίλ του Οργανισμού
Διοικητικό Συμβούλιο
Δίκτυο Συνεργατών
Επικοινωνία

LOGIN