Κλάδοι Εκκλησιαστικών Ειδών & Θρησκευτικού Τουρισμού

ΕΛΛΑΔΑ, 10-06-2017 - 11-06-2017

Επιχειρηματικές συναντήσεις στα Τρίκαλα για τους κλάδους εκκλησιαστικών ειδών και θρησκευτικού τουρισμού μεταξύ προσκεκλημένων αγοραστών από Βουλγαρία, Γεωργία, Κύπρο, Ουκρανία, ΠΓΔΜ, Ρουμανία, Ρωσία και  Σερβία και ελληνικών εξαγωγικών-εξωστρεφών  εταιρειών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα Ζωή Λέγγα, Τηλ: 210 3355798, z.legga@enterprisegreece.gov.gr.

LOGIN