Υποδοχή της Λιθουανικής Επιχειρηματικής Αποστολής

Αθήνα , Ελλάδα , 24-09-2020 - 24-09-2020

Η Enterprise Greece,  το  ΕΒΕΑ, ο ΣΕΒ και η Πρεσβεία Λιθουανίας στην Ελλάδα συνδιοργανώνουν την υποδοχή επιχειρηματικής αποστολής απ τη Λιθουανία . 

LOGIN