Νέο Πρόγραμμα για την Ενίσχυση της Εξαγωγικής Δυναμικής καινοτόμων τεχνολογικών επιχειρήσεων

ΗΠΑ (διαδιτκυακά), 19-11-2020 - 19-11-2020

Η διαδικτυακή εκδήλωση (webinar) παρουσίασης ενός νέου Προγράμματος για την Ενίσχυση της Εξαγωγικής Δυναμικής καινοτόμων τεχνολογικών επιχειρήσεων, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020.Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τον οργανισμό US-MAC (US Market Access Centre).

Το Πρόγραμμα με τίτλο «Thriving in the Storm», θα υλοποιηθεί διαδικτυακά το Δεκέμβριο 2020 και υποστηρίζεται οργανωτικά και οικονομικά από την Enterprise Greece. Στον πρώτο κύκλο του, 12 ελληνικές επιχειρήσεις θα συμμετέχουν σε ένα ταχύρυθμο πρόγραμμα, 20 ωρών, ενίσχυσης της εξαγωγικής τους ικανότητας από στελέχη του οικοσυστήματος της Silicon Valley.

Ο Οργανισμός μας
Προφίλ του Οργανισμού
Διοικητικό Συμβούλιο
Δίκτυο Συνεργατών
Επικοινωνία

LOGIN