Σεμινάριο Tech Tuesdays για τις Εξαγωγές

Eλλάδα (διαδικτυκά), 24-11-2020 - 24-11-2020

Tην Τρίτη 24/11/2020, θα πραγματοποιηθεί το τρίτο webinar της σειράς Tech Tuesdays με θέμα: «Από την παραδοσιακή διαδικασία εξαγωγών σε καινοτόμες μεθόδους digital εξαγωγικών Β2Β & Β2C πωλήσεων με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων». (εισηγητής: Τρύφων Κολιτσόπουλος).

Κύρια σημεία:

  • Χρήση Digital online tools για τη δημιουργία ώριμων Business Leads
  • Social Media, Data Bases & Online Platforms Monitoring & Tracking δυνητικών πελατών 
  • Emaling Leads & Πωλήσεις 
  • Digital Sales (Telco, Video Tools Call, Messanger Calls) & Πωλήσεις.

LOGIN