Τech Tuesdays - Στρατηγικές διεθνούς ανάπτυξης και ενίσχυσης εξαγωγικού προφίλ στην εποχή COVID-19 μέσω της εφαρμογής διαδικασιών και τεχνικών ψηφιακού μετασχηματισμού

Eλλάδα (διαδικτυκά), 03-11-2020 - 03-11-2020

Την Τρίτη 3/11/2020, θα πραγματοποιηθεί το πρώτο webinar της σειράς Tech Tuesdays με θέμα:  «Στρατηγικές διεθνούς ανάπτυξης και ενίσχυσης εξαγωγικού προφίλ στην εποχή COVID-19 μέσω της εφαρμογής διαδικασιών και τεχνικών ψηφιακού μετασχηματισμού»  (εισηγητής: Γιάννης Σαλαβόπουλος).

Κύρια σημεία:  

  • Ορίζοντας και εφαρμόζοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε μια εξαγωγική επιχείρηση: από τη θεωρία στην πράξη
  • Ολική ψηφιοποίηση διαδικασιών και εγγράφων 
  • Η ανάγκη επιτάχυνσης της ψηφιοποίησης της εξαγωγικής επιχειρήσης λόγω Covid19  
  • Εισαγωγή στο Digital Marketing με τη χρήση online εργαλείων
  • Καλές διεθνείς πρακτικές και πρακτική εφαρμογή προσαρμοσμένη στα ελληνικά δεδομένα και στο μέγεθος της εξαγωγικής επιχείρησης.

LOGIN