Εκδήλωση για το Κρασί

ΕΛΛΑΔΑ, 11-03-2017 - 11-03-2017

Ενημερωτική εκδήλωση με ομιλίες των κ.κ Robert Joseph και Jamie Goode, Wine Experts από τη Μ. Βρετανία. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα Ζωή Λέγγα,Τηλ. : 210 3355798, z.legga@enterprisegreece.gov.gr

LOGIN