Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα "Η διεθνής αγορά και οι σύγχρονες τάσεις του κρασιού"

ΕΛΛΑΔΑ, 11-03-2017 - 11-03-2017

Ενημερωτική εκδήλωση με ομιλίες των κ.κ Robert Joseph και Jamie Goode, Wine Experts από τη Μ. Βρετανία. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα Ζωή Λέγγα,Τηλ. : 210 3355798, z.legga@enterprisegreece.gov.gr

Ο Οργανισμός μας
Προφίλ του Οργανισμού
Διοικητικό Συμβούλιο
Δίκτυο Συνεργατών
Επικοινωνία

LOGIN