Αθήνα - Προσκλήσεις Δημοσιογράφων και στελεχών από το Μuseum of Arts & Design της Ν.Υόρκης

ΑΘΗΝΑ, 03-03-2017 - 06-03-2017

Πρόσκληση Δημοσιογράφων και στελεχών από το Museum of Arts and Design της Ν. Υόρκης, στο πλαίσιο της εκθεσιακής εκδήλωσης που διοργανώνει η ομάδα " A Jewel made in Greece" και της προσεχής διοργάνωσης από τον οργανισμό εκθεσιακής εκδήλωσης στο ως άνω μουσείο το Νοέμβριο 2017. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Ζωή Λέγγα, Τηλ: 210 3355798, z.legga@enterprisegreece.gov.gr.

LOGIN