Αθήνα, Investors’Workshop: Development of Thermal Springs in Greece

ΕΛΛΑΔΑ, 26-02-2018 - 26-02-2018

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και ο Οργανισμός Enterprise Greece διοργανώνουν το συνέδριο-workshop "Investors’Workshop: Development of Thermal Springs in Greece" με θέμα την ανάπτυξη των ιαματικών πηγών στην Ελλάδα.

Ο σκοπός του συνεδρίου είναι να παρουσιάσει:

  • Το θεσμικό πλαίσιο και την ανάπτυξη στρατηγικής για τον ιαματικό τουρισμό
  • Προσεχείς ιδιωτικοποιήσεις ιαματικών πηγών
  • Τη συμβολή των Περιφερειακών και τοπικών αρχών στην ανάπτυξη των ιαματικών πηγών
  • Την επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα του ιαματικού τουρισμού .

Η ελληνική και η διεθνής εμπειρία. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήσετε με τη κα Γ.Μπαρούφη (g.mparoufi@enterprisegreece.gov.gr)

LOGIN