Βουλγαρία, Φιλιππούπολη - AGRA BULGARIA

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, 04-03-2015 - 08-03-2015

Η Enterprise Greece θα συμμετάσχει στη Διεθνή Έκθεση "Agra Bulgaria", η οποία διοργανώνεται από τις 06/03/15 έως τις 10/03/15 στην πόλη Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας, όπου προβάλλονται προϊόντα σχετικά με αγροτεχνικό εξοπλισμό, γεωργικά μηχανήματα και γεωργικά εφόδια. 

LOGIN