Έκθεση SIAL 2014

ΓΑΛΛΙΑ, 19-10-2014 - 23-10-2014

Enterprise Greece θα συμμετάσχει σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με διεθνείς επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων-ποτών στο πλαίσιο της φετινής SIAL στο Παρίσι. H SIAL αποτελεί μία εκ των σημαντικότερων σε ευρωπαϊκό επίπεδο διεθνών Εκθέσεων τροφίμων-ποτών που προσελκύει το ενδιαφέρον δυναμικών και μεγάλων επιχειρήσεων απ’ όλο τον κόσμο. Σκοπός των συναντήσεων, η προώθηση συγκεκριμένων επενδυτικών ευκαιριών και οι δυνατότητες που προσφέρονται για ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών με ελληνικές επιχειρήσεις. 
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Ηλία Ηλιάδη, Στέλεχος της Μονάδας Προσέλκυσης Επενδύσεων στο e-mail: e.eliades@enterprisegreece.gov.gr

LOGIN