Έκθεση SIAL 2016

ΓΑΛΛΙΑ, 15-10-2016 - 21-10-2016

Ο Οργανισμός Enterprise Greece συμμετέχει σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με διεθνείς επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων-ποτών στο πλαίσιο της SIAL 2016 στο Παρίσι. H SIAL αποτελεί μία εκ των σημαντικότερων σε ευρωπαϊκό επίπεδο διεθνών Εκθέσεων τροφίμων-ποτών που προσελκύει το ενδιαφέρον δυναμικών και μεγάλων επιχειρήσεων απ’ όλο τον κόσμο. Σκοπός των συναντήσεων, η προώθηση συγκεκριμένων επενδυτικών ευκαιριών σε επιλεγμένες ξένες επιχειρήσεις και οι δυνατότητες που προσφέρονται για ανάπτυξη διμερών επιχειρηματικών συνεργασιών. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Ηλία Ηλιάδη, Στέλεχος της Μονάδας Προσέλκυσης Επενδύσεων στο e-mail: e.eliades@enterprisegreece.gov.gr

LOGIN