Γερμανία, Φρανκφούρτη - Συμμετοχή στο Συνέδριο "Institute Fund Summit Europe 2016"

ΓΕΡΜΑΝΙΑ, 24-10-2016 - 25-10-2016

Συμμετοχή στο υψηλού επιπέδου Συνέδριο "Institute Fund Summit Europe 2016". Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κο Κ. Αγγελόπουλο (c.angelopoulos@enterprisegreece.gov.gr)

LOGIN