Επενδυτική Εκδήλωση στο Παρίσι

ΓΑΛΛΙΑ, 16-10-2014 - 16-10-2014

Η Enterprise Greece θα συμμετάσχει σε ενημερωτική ημερίδα που διοργανώνει o γαλλικός Οργανισμός προώθησης εμπορίου Ubifrance στις 16/10/2014 στο Παρίσι με θέμα τις επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα στους τομείς της γεωργίας, της μεταποίησης, των υποδομών και μεταφορών, των ακινήτων και του τουρισμού, της υγείας, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και της καινοτομίας.

Στην ημερίδα θα συζητηθεί το γενικότερο επενδυτικό περιβάλλον και οι μεταρρυθμίσεις που προωθήθηκαν και προωθούνται για τη βελτίωσή του, ενώ στο περιθώριο της, η Enterprise Greece θα συμμετάσχει σε κατ’ ιδίαν επιχειρηματικές συναντήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Αγγέλα Μιχαλοπούλου, a.michalopoulou@enterprisegreece.gov.gr

LOGIN