Επενδυτική Ημερίδα στη Μαδρίτη 2023

Μαδρίτη, Ισπανία, 17-10-2023 - 17-10-2023

Η Enterprise Greece, το Γραφείο OEY της ελληνικής πρεσβείας στη Μαδρίτη και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Μαδρίτης (Camara Madrid) διοργανώνουν στις 17 Οκτωβρίου 2023, ημερίδα με αντικείμενο την προώθηση της επενδυτικής πρότασης της Ελλάδας στην ισπανική αγορά και με στόχο την προσέλκυση νέων παραγωγικών ισπανικών επενδύσεων σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Η ημερίδα θα εστιάσει στους κλάδους των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των τουριστικών υποδομών-τουριστικής ανάπτυξης και της αγροτικής ανάπτυξης και αγροβιομηχανίας, ενώ ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει σε ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα στο πεδίο των Συμπράξεων Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα, δεδομένου του πάγιου ενδιαφέροντος της ισπανικής πλευράς για ανάληψη κατασκευής / διαχείρισης έργων υποδομών στη χώρα μας. Στην ημερίδα θα φιλοξενηθούν τέλος και δύο παρουσιάσεις επιτυχημένων ισπανικών επενδύσεων στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τους Χίλντα Αλυσανδράτου (h.alisandratou@eg.gov.gr), Ηλία Ηλιάδη (e.eliades@eg.gov.gr), Νίκο Στάμου (n.stanou@eg.gov.gr) από τη Γενική Διεύθυνση Προσέλκυσης Επενδύσεων.

LOGIN