Επιχειρηματική αποστολή στην Σερβία

ΣΕΡΒΙΑ, 31-01-2017 - 31-01-2017

Στο πλαίσιο επίσκεψης  του Πρωθυπουργού της Ελλάδας κ. Αλέξη Τσίπρα στην Σερβία, Βελιγράδι, στις 31 Ιανουαρίου τ.έ., θα πραγματοποιηθεί επιχειρηματική αποστολή και επιχειρηματικό συνέδριο στο Βελιγράδι, την προαναφερθείσα ημερομηνία, υπό τον κ. Πρωθυπουργό. Απώτερος στόχος της εν λόγω επίσκεψης-αποστολής είναι η διεύρυνση και εμβάθυνση των διμερών οικονομικών σχέσεων, και ειδικότερα η ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στην Σερβία. 
Οι προτεινόμενοι κλάδοι της οικονομίας που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και, δυνητικά, τις πλέον θετικές προοπτικές για ανάπτυξη δραστηριοτήτων και ενίσχυση συνεργασιών στην Σερβία.

LOGIN