ΗΑΕ, Ντουμπάι - Investment Immigration Summit MENA

ΗΑΕ, 11-05-2015 - 12-05-2015

Στο πλαίσιο προώθησης του εθνικού προγράμματος χορήγησης άδειας διαμονής σε διεθνείς επενδυτές και υπηκόους τρίτων χωρών που κατέχουν ακίνητα στην Ελλάδα, ο Οργανισμός Enterprise Greece θα συμμετάσχει με ομιλία-παρουσίαση στη διεθνή εκδήλωση Investment Immigration Summit MENA 2015 που θα διεξαχθεί στο Ντουμπάι από 9 έως 11 Μαΐου. Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στην εκδήλωση, στελέχη του Οργανισμού θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώσουν σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις ιδιώτες επενδυτές και εξειδικευμένα γραφεία παροχής επενδυτικών μεταναστευτικών υπηρεσιών για τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Δρ. Αγγέλα Μιχαλοπούλου, Διευθύντρια Μονάδας Προσέλκυσης Επενδύσεων, στο: a.michalopoulou@enterprisegreece.gov.gr

Under the promoting activities of the national residence permits programme for international investors and real estate owners in Greece, Enterprise Greece will participate with a speech in the Investment Immigration Summit MENA 2015 which will take place in Dubai, UAE, May 9-11. During the event, Enterprise Greece officials will inform investment immigration officers and private investors about the advantages and benefits of the Greek programme. 
For more information, you may contact Dr. Angela Michalopoulou, Head of Investment Promotion Unit, at: a.michalopoulou@enterprisegreece.gov.gr

LOGIN