Ιταλία, Ρώμη - Επενδυτική ημερίδα στο πλαίσιο της επίσκεψης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

ΙΤΑΛΙΑ, 24-10-2016 - 25-10-2016

Ο οργανισμός Enterprise Greece, σε συνεργασία με την Confindustria και το ICE, και την υποστήριξη του Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας Ρώμης, διοργάνωσε επενδυτική ημερίδα στο πλαίσιο της επίσκεψης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού στη Ρώμη, κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκαν επιχειρηματικές συναντήσεις με Ιταλικές εταιρείες. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Α. Μιχαλοπούλου (a.michalopoulou@enterprisegreece.gov.gr).

LOGIN