Κίνα, Πεκίνο - LPS, Επενδυτικό Σεμινάριο

ΚΙΝΑ, 21-04-2016 - 24-04-2016

Συμμετοχή του Οργανισμού με περίπτερο στη έκθεση προώθησης επενδύσεων σε ακίνητα LPS – Beijing, που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 22 και 24 Απριλίου 2016, στο Πεκίνο. Στο πλαίσιο της συμμετοχής στη συγκεκριμένη Έκθεση στην Κίνα τα στελέχη του Οργανισμού έχουν επίσης προγραμματίσει τη διενέργεια δυο επενδυτικών σεμιναρίων εντός Έκθεσης και στοχευμένη επενδυτική ημερίδα σε ενδιαφερόμενος επενδυτές. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κο Κ. Αγγελόπουλο (c.angelopoulos@enterprisegreece.gov.gr)

LOGIN